Budapest, 2018. december 28. Az MNB döntést hozott az anticiklikus tőkepufferráta 2019. január 1-jétől alkalmazandó mértékéről. A ciklikus rendszerkockázatok szintje alacsony, ezért az anticiklikus tőkepuffer emelése továbbra sem indokolt. A 0 százalékos ráta fenntartása mellett ugyanakkor az MNB szorosan figyelemmel kíséri a hitelezési folyamatokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való tartásáról döntött. A magyar gazdaság a hitelciklus felívelő szakaszában van, azonban a nettó hitelkiáramlás összességében egyik szegmensben sem minősíthető túlzottnak. A hazai és régiós hitelezést összevetve Magyarországon van tér a fenntartható hitelezés bővülésére és pénzügyi mélyülésre. Az irányadó hitel/GDP-ráta számottevően elmarad annak hosszú távú trendjétől, valamint a hazai pénzügyi rendszer tekintetében releváns kiegészítő indikátorok aktuális értéke és dinamikája is a kockázatok alacsony szintjére utal. A hitelezés növekedése továbbá jelenleg egészségesebb szerkezetben valósul meg a válságot megelőző időszakhoz képest, az adósok eladósodottsága, a fedezetek terheltsége, a hitelek denominációja és a változó kamatozású hitelek aránya tekintetében is.

A hazai bankrendszer számára jelentős Európai Unión (EU) kívüli harmadik országok ciklikus rendszerkockázatait az MNB rendszeresen nyomon követi, mivel ezen országok pénzügyi folyamatai is hatással lehetnek a magyar bankrendszer kockázatainak alakulására. A legutóbbi éves felülvizsgálat keretében az MNB nem változtatott a hazai tekintetben jelentős harmadik országok Montenegróból, Oroszországból, Szerbiából és Ukrajnából álló körén. Az MNB és – az EU szinten is jelentős Oroszország esetében – az Európai Rendszerkockázati Testület értékelése alapján a ciklikus rendszerszintű kockázatok szintje jelenleg mindegyik országban alacsony, így a hazai bankok számára az ezen országokban lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozóan anticiklikus tőkekövetelmény előírása nem indokolt.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. A hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát az MNB negyedévente, a hazai bankrendszer tekintetében jelentős harmadik országokban lévő kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátákat évente vizsgálja felül. A rátában a következő 1 éves időhorizonton az aktuális trendek mellett nem várható változás, ami támogathatja a hitelintézetek fenntartható hitelezési aktivitását.

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információkról

Magyar Nemzeti Bank