Budapest, 2019. január 3. Az MNB a hazai piaci folyamatokat és a nemzetközi szabályozási irányokat is áttekintve felülvizsgálta 2016-ban megjelent makroprudenciális stratégiáját. A jegybank makroprudenciális céljai között rögzítette a stabilitást támogató hatékony, innovatív és versenyképes bankrendszer kialakulásának előmozdítását. A keretrendszer mostantól kitér a kiberkockázatok, a nembanki pénzügyi intézményeknél felmerülő rendszerkockázatok, valamint a határon átgyűrűző kockázatok kezelésére vonatkozó célokra és eszközökre is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a jegybank felülvizsgált makroprudenciális stratégiáját. A keretrendszer mostantól a makroprudenciális politikai célok szélesebb körét tartalmazza. Egyrészt, az MNB makroprudenciális politikájának véghezvitele során szabályozói és egyéb eszközökkel is törekszik a hatékony és versenyképes bankrendszer támogatására. Másrészt, indokoltnak tartja a jegybank alapvető stratégiai céljait a kiberkockázatok pénzügyi stabilitást érintő problémáinak mérséklésével kiegészíteni. A stratégiában a kiemelten vizsgált rendszerkockázatok és ezek mérséklésére szolgáló eszközök köre is bővült; a nemzetközi tendenciákkal összhangban a jövőben nagyobb figyelem hárul a nembanki kockázatok feltárására, megelőzésére és kezelésére is. A makroprudenciális szabályozások határon átnyúló hatásainak elemzésére és az országok közötti viszonossági kérelmek elbírására szolgáló (2017-ben kialakított) keretrendszerrel kapcsolatos elvárások szintén kiemelt szerepet kapnak az anyagban.

Az MNB makroprudenciális stratégiáját először 2016 januárjában tette közzé, bemutatva a nyilvánosságnak is, hogy a pénzügyi rendszerkockázatok kezelésére milyen célok, alapelvek, szempontok mentén alkalmazza a rendelkezésre álló eszköztárát. Az MNB az Európai Rendszerkockázati Testület makroprudenciális célrendszerre vonatkozó ajánlását figyelembe véve vállalta, hogy rendszeresen felülvizsgálja makroprudenciális stratégiáját és a makroprudenciális célok rendszerét. A 2016-ban közzétett stratégia és köztes célrendszer továbbra is aktuálisnak tekinthető. Mindemellett a stratégiai célkitűzések és a monitorozott kockázatok körének bővítésével az MNB felkészült az esetleges jövőbeli rendszerkockázatoknak a rendelkezésére álló eszközökkel való szélesebb körű lefedésére.

Az MNB honlapján elérhető stratégiai keretrendszert az MNB a jövőben is naprakészen tartja a rendszerkockázatok alakulásának és a szabályozói környezet változásainak megfelelően.

Magyar Nemzeti Bank