Budapest, 2018. november 15. A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban immáron harmadik alkalommal hirdette meg Kiválósági ösztöndíjprogramját az MNB tevékenységéhez kapcsolódó alap- és mesterképzési szakos hallgatók támogatására. Az MNB Kiválósági ösztöndíjprogram keretében a 2018/2019. tanévben az MNB 10 hónapon keresztül havi 30 000 Ft ösztöndíjban részesíti a kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó hallgatókat. Ebben a tanévben 27 magyarországi felsőoktatási intézmény 521 hallgatója részesült az ösztöndíjban.

A Magyar Nemzeti Bank a társadalmi felelősségvállalási stratégiájának megvalósítása keretében és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 2018/2019-es tanévre harmadik alkalommal hirdette meg az MNB kiválósági ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjban a jegybank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap- és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet, állampolgárságtól függetlenül.

Az egyes intézményekben tanuló, az Ösztöndíjprogram által támogatható hallgatók létszáma az Oktatási Hivatal által megadott, 2017. október 15-i létszám figyelembevételével került megállapításra.

A pályázatokat a felsőoktatási intézmények írják ki, a pályázati eljárást az egyetemek/főiskolák bonyolítják le. A beérkezett pályázatok értékelésekor a felsőoktatási intézmény 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 20 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. Az ösztöndíjat elnyert hallgató természetesen egyidejűleg részesülhet a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj és tanulmányi ösztöndíj támogatásából is.

Az Ösztöndíjprogram a következő szakokon tanuló hallgatókat támogatja: alapképzésben az Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel szakok, míg mesterképzésben a Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság-matematikai elemző, Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vezetés és szervezés szakok.

Az ösztöndíjprogramra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fentiekben felsorolt (támogatott) alap- és mesterképzési szakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói, akik legalább két félévre bejelentkeztek, az utolsó két félévben legalább 54 kreditet megszereztek, valamint akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4.00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.