Budapest, 2018. június 29. – Az MNB a 2012 óta hatályos DMM mutató felülvizsgálatával tovább közelíti a hazai szabályozást az EU-ban várhatóan 2021 után életbe lépő finanszírozási előírásokhoz. A 2018. július 1-jén hatályba lépő módosítás támogatja a bankok jövőbeli uniós szintű előírásokra való felkészülését. A módosított DMM szabályozás a devizafinanszírozáshoz kapcsolódó rendszerkockázatok kialakulását mérséklő, preventív jellegű előírás, ami az MNB makroprudenciális eszköztárának többi elemével együtt biztosítja a finanszírozási kockázatok alacsony szinten tartását. Az Európai Központi Bankkal és a piaci szereplőkkel is egyeztetett módosítás nem igényel jelentős alkalmazkodást a piaci szereplők részéről.

A Devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozás 2012-es bevezetése óta sikeresen javította a hazai hitelintézetek devizális lejárati összhangját és ezzel érdemben járult hozzá a finanszírozással kapcsolatos rendszerkockázatok mérséklődéséhez.

A forintosítást követően megváltozott banki mérlegszerkezetek és finanszírozási üzleti modellek, valamint a jövőbeli EU szintű nettó stabil forrásellátottsági követelményhez (Net Stable Funding Ratio – NSFR) való további közelítés érdekében indokolttá vált a szabályozás felülvizsgálata.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szabályozás átalakításáról 2018 tavasza óta egyeztetett a hazai piaci szereplőkkel és az Európai Központi Bankkal. Az egyeztetések eredményeként az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2018 júniusában elfogadta a DMM módosításáról szóló rendeletet.

A módosított előírás sem egyedi intézményi szinten, sem szektorszinten nem jelent majd érdemi alkalmazkodási igényt. A DMM szabályozás azonban az MNB többi likviditási és finanszírozási követelményével együttesen továbbra is támogatja a rendszerszintű stabil finanszírozást és a külső sérülékenység jelenlegi alacsony szintjének fenntartását.

Az MNB rendelet szövege megjelent a Magyar Közlönyben.

Magyar Nemzeti Bank