Budapest, 2018. november 08. – Az MNB az elmúlt években jelentősen erősítette a pénzügyi piacokon a szolgáltatók mellett a közvetítők felügyelését is. Ma közzétett határozataiban 23 független pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza, mivel azok többszöri felhívás ellenére sem teljesítették – a piac biztonságos működését szolgáló alapfeltételnek minősülő – rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket. A jegybank összesen 2,3 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott az érintett közvetítőkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelése keretében ellenőrizte, hogy a független pénzpiaci közvetítők (alkuszok, többes ügynökök és többes kiemelt közvetítők) miként tesznek eleget a hitelintézeti törvényben (Hpt.), illetve a jegybank vonatkozó rendeletében előírt féléves adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A Hpt. 2017. januári módosítása nyomán ugyanis a független pénzpiaci közvetítők –többek közt a vezető állású személyének büntetlen előélete, jó üzleti hírneve és legalább 3 éves szakmai gyakorlata, valamint a kötelező felelősségbiztosítás megléte mellett – az MNB rendelet szerinti tartalmú rendszeres adatszolgáltatás teljesítésére is kötelesek. A közvetítői működésre jogosító engedélyt csak olyan szolgáltató kaphatja meg, aki a jogszabályban meghatározott vagy azon alapuló adatszolgáltatásra felkészült, s vállalja annak folyamatos teljesítését.

Az MNB megállapította, hogy a jelenleg 434 adatszolgáltatásra kötelezett független pénzpiaci közvetítő közül 23 piaci szereplő – több jegybanki felhívás és határozati kötelezés ellenére – nem teljesítette ezen adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatszolgáltatás a működési engedély birtoklásának előfeltétele, így azt az engedély meglétének teljes időtartama alatt akkor is teljesíteni kell, ha a közvetítő esetleg időlegesen nem végez szakmai tevékenységet.

A megfelelő adatminőség és a jogszabályszerű adatszolgáltatás biztosítja, hogy a felügyeleti hatóság és maguk a közvetítők is valós képet kapjanak a piac működéséről, s proaktívan kezelhessék az esetlegesen felmerülő kockázatokat. A jegybank ezért – mint azt egyéb pénzügyi intézményekkel kapcsolatos korábbi határozatai is jelzik – kiemelt szigorral lép fel az adatszolgáltatás teljesítését felróhatóan elmulasztó piaci szereplőkkel szemben.

Mindezek alapján az MNB valamennyi érintett, a szolgáltatásuk nyújtásához szükséges engedélyezési feltételt (így például az adatszolgáltatást) nem teljesítő, s így a Hpt. előírásainak meg nem felelő pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét visszavonta. Az engedély visszavonását megelőzően – a fokozatosság elve mentén - a jegybank valamennyi jogsértő közvetítőre 100 ezer forint (összesen 2,3 millió forint) felügyeleti bírságot is kiszabott. A vonatkozó jogszabály alapján a tevékenységi engedély szankcióként alkalmazott visszavonása miatt az érintett intézmények vezető állású személyei 5 évig nem vállalhatnak hasonló tisztséget.

A biztosításközvetítői- és a pénzpiaci közvetítői felügyelés egyik fő feladata annak biztosítása, hogy kizárólag azok a szereplők legyenek jelen a piacon, akik folyamatosan megfelelnek a személyi és tárgyi feltételeknek, így a felelősségbiztosítás és a tőkekövetelmény (biztosításközvetítők esetében) mellett az adatszolgáltatási kötelezettségüket is teljesítik.

Mint emlékezetes, piactisztító tevékenysége során az MNB az elmúlt években közel 2000 megbízó nélkül nyilvántartott tőkepiaci közvetítőt törölt nyilvántartásából, s mintegy félszáz – igazolt felelősségbiztosítás nélküli – pénzpiaci közvetítő engedélyét vonta vissza. Az engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező közvetítők adatait az MNB bárki számára díjmentesen hozzáférhető közvetítői nyilvántartásai tartalmazzák. A jogosulatlan piaci szereplők listája pedig a jegybank honlapjának Figyelmeztetések menüpontjában érhető el.

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-176/2018. számú határozata a BANKKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-177/2018. számú határozata a BARBUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-178/2018. számú határozata a Barrerias Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-179/2018. számú határozata a C Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-180/2018. számú határozata Bíró György egyéni vállalkozóval szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-181/2018. számú határozata a CLear Autóház Gépjárműkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-182/2018. számú határozata a FILS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-183/2018. számú határozata a HomeWest Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-184/2018. számú határozata az IMC Credit Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-185/2018. számú határozata a JANSIK-AUTÓHÁZ Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-186/2018. számú határozata a Magyar Vállalkozástámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"-tal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-187/2018. számú határozata a NetDSS Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-189/2018. számú határozata a Sass Team Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-190/2018. számú határozata a SIFI Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-191/2018. számú határozata a Sonic so Car Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-192/2018. számú határozata az ST-MOBILE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-193/2018. számú határozata az Unicar Autócentrum Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-194/2018. számú határozata a Jász-Autóház Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-195/2018. számú határozata a KAPOSVÁR-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-196/2018. számú határozata az OPTICAR’99 Márkafüggetlen Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-197/2018. számú határozata a T & T Credit Hitelügyintéző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-198/2018. számú határozata az Alföld Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-199/2018. számú határozata az Autóhitel Alkusz Hitelügyintéző Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó engedélyének visszavonásáról