A Magyar Nemzeti Bank közzétette a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmények (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities; MREL) előírására vonatkozó alapelveit. A közzététel célja, hogy a követelménnyel érintett intézmények és a szakmai közvélemény számára transzparens és a felkészüléshez megfelelő időben történő tájékoztatást adjon arról, hogy az MNB miként közelíti meg egyes, az MREL meghatározására irányadó jogszabályi rendelkezések értelmezését.
Az MREL követelmények kialakítása fontos részét képezi az Európai Unió által a 2008-as pénzügyi válság tanulságai alapján kialakított új szabályozási rendszernek. A pénzügyi válság során több ország kényszerült adófizetőktől származó költségvetési forrásokat nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények válságkezelésre fordítani. Az MREL követelmények előírásának célja az érintett intézmények saját válsághelyzetük kezelésére fordítható forráselemeinek megfelelő szintre történő emelése és ezáltal a közpénzek védelmének biztosítása.
A szabályozási keretrendszer a Magyar Nemzeti Bankot, mint a szanálási feladatkörében eljáró szanálási hatóságot kötelezi az MREL követelmények előírására az érintett hazai intézmények számára. Az MNB a hatáskörébe tartozó intézményekre 2019 során fogja előírni az MREL követelményeket, melyek teljesítésére az intézmények felkészülését lehetővé tevő, elegendő hosszúságú alkalmazási időszakot határoz meg azzal, hogy az alkalmazkodási időszak alatt is nyomon követi a követelmények teljesítésének előrehaladását.