Budapest, 2018. november 10. Az MNB összesen 13,9 millió forint bírsággal sújtotta a Morgan Hitel és Faktor Zrt.-t, mivel számos fogyasztói hitelügyletnél megsértette az adósságfék és THM számítási, valamint egyéb, a működésre vonatkozó alapvető szabályokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálatokat végzett a Morgan Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél (Morgan Zrt.) többek között annak megállapítására, hogy miként tesz eleget a fogyasztói hitelnyújtás során az adósságfék-szabályokra és teljes hiteldíj-mutatóra (THM) vonatkozó előírásoknak.

A 2015. január 1-től kezdődő időszakot áttekintő felügyeleti vizsgálatok megállapításai szerint a Morgan Zrt. belső szabályzatai nem voltak összhangban a fogyasztók túlzott eladósodottságát védő jogszabályi előírásokkal (adósságfék-szabályok), amely hiányosság a tárgykört érintő több, működéssel összefüggésben feltárt jogszabálysértéssel párosult. Előfordult, hogy a hitelnyújtás során megfelelő igazolás nélkül vették figyelembe az ügyfelek jövedelmét, más esetben nem számították be a havi adósságszolgálatba az ügyfél egyéb fennálló hitelterheit. Az adósságállomány helyes felmérésének hiányában több, az adósságfék-szabályok szerint nem hitelezhető ügyfél finanszírozására került sor.

A Morgan Zrt. emellett több személyikölcsön-szerződésénél helytelenül határozta meg a THM értékét, s emiatt a jogszabályi felső korlátot meghaladó hiteldíjat számított fel a fogyasztóknak. A THM kötelezően feltüntetett mutatószám, amely – a hitelajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében – egy évre vetítve határozza meg a fogyasztási hitelek tőkén felüli terheit (kamat, egyéb költségek és díjak).

Az MNB megállapította továbbá, hogy a pénzügyi vállalkozás egyes fogyasztói kölcsönszerződéseinél a jogszabály által megengedettnél magasabb mértékű késedelmi kamatot és előtörlesztési díjat számított fel. A fogyasztóknak nyújtott hitelek késedelmi kamata a törvény szerint nem haladhatja meg az ügyleti kamat 3 százalékkal növelt mértékét, és nem lehet több a THM maximumnál (személyi kölcsön esetén ez jelenleg 24,9 százalék). Az előtörlesztés díjának maximumát szintén törvény szabályozza. Amennyiben az előtörlesztés és a hitel lejárata között idő meghaladja az egy évet, akkor e díj legfeljebb az előtörlesztett összeg egy százaléka lehet.

További hiányosságokat talált a jegybank a pénzügyi vállalkozás ügyvezetőjének megválasztását, a könyvvizsgáló megbízását, a közvetítői díjat, valamint a Morgan Zrt. MNB felé fennálló adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét érintően. Emellett a fedezetértékelési, az ügyfél-, ügyletminősítési szabályzatok sem feleltek meg teljeskörűen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A vizsgálatok megállapításai alapján a jegybank ma publikált két határozatában összesen 13,9 millió forint bírságot szabott ki, s kötelezte a Morgan Zrt.-t a feltárt hiányosságok megszüntetésére, valamint a jogosulatlanul felszámított késedelmi kamatok és hiteldíjak fogyasztók részére történő visszatérítésére. A pénzügyi vállalkozás már a vizsgálat során visszatérítette az előtörlesztéssel összefüggésben jogosulatlanul felszámított díjtöbbletet.

Mint ismert, az MNB vizsgálatainál kiemelt figyelmet fordít az adósságfék és a THM szabályok betartásának ellenőrzésére. E rendelkezések mind pénzügyi stabilitási, mind fogyasztóvédelmi szempontból fontos szerepet töltenek be, így az e körben elkövetett jogsértéseket a jegybank szigorúan szankcionálja.

Magyar Nemzeti Bank