Budapest, 2018. március 10. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában tizennyolc millió forintra bírságolta a B3 TAKARÉK Szövetkezetet. A Hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján április végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy a B3 TAKARÉK Szövetkezet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet, valamint a fizetési számla váltásáról szóló kormányrendelet több előírását is. A Hitelintézet megsértette – többek között – a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra, a pénzforgalmi számla megnyitására, a fizetési művelet hibás teljesítéséért fennálló felelősségi szabályra, a hatósági átutalások teljesítésére, a teljesítési határidőre vonatkozó szabályra, a fizetési megbízások sorbaállítására és részteljesítésére vonatkozó szabályra, a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásra és megfelelő értéknap alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a számlaváltási eljárásról szóló tájékoztatása sem volt teljes körű.

A jogsértésekre tekintettel az MNB tizennyolcmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak való megfelelés biztosítására kötelezte a Hitelintézetet, ez utóbbi esetében, 2018. április 30-i határidővel. Az MNB a Hitelintézet terhére értékelte, hogy számos vonatkozásban megsértette a pénzforgalmi jogszabályokban foglalt előírásokat, a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a Hitelintézet szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, informatikai rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe építetten állt fent, továbbá a fizető fél által jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési műveleteknél a fogyasztónak minősülő ügyfelei kárára vagyoni előnye keletkezett. Szintén a Hitelintézet terhére került értékelésre a nem haladéktalanul jóváírt fizetési műveletek nagy száma, illetve azok teljes sokaságon belüli magas aránya és az, hogy a Hitelintézet az egyesülési engedélyezési eljárásban az MNB által külön is jelzett, a Hitelintézet által vállalt belső köri fizetési megbízások haladéktalan jóváírását biztosító eljárást (számítástechnikai rendszerfejlesztést) nem teljeskörűen, valamennyi jogelőd számlavezető rendszerre valósította meg, amely fejlesztés elmaradása a Hitelintézet számára jelentős anyagi megtakarítást eredményezett. 

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. A fizetési lánc két végén álló ügyfelek ugyanis a fizetést illetően nem feltétlenül érintkeznek közvetlenül egymással, így eltérő információjuk van a fizetési műveletek lebonyolításáról, bizonyos adatokkal pedig egyáltalán nem rendelkeznek. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.