Budapest, 2018. szeptember 28. A Magyar Nemzeti Bank döntést hozott az anticiklikus tőkepufferráta 2018. október 1-jétől alkalmazandó mértékéről. A ciklikus rendszerkockázatok szintje mérsékelt, ezért az anticiklikus tőkepuffer emelése továbbra sem indokolt. A 0 százalékos ráta fenntartása mellett ugyanakkor az MNB szorosan figyelemmel kíséri az élénkülő hitelezési folyamatokat.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való tartásáról döntött. A Pénzügyi Stabilitási Tanács értékelése szerint az egyre élénkülő hitelezési folyamatok ellenére a nettó hitelkiáramlás összességében egyik szegmensben sem minősíthető túlzottnak, a hitelállomány-bővülés pedig a válság előtti időszakhoz képest egészségesebb szerkezetben valósul meg.

A hazai hitelezési trendek régiós összevetésben is azt mutatják, hogy a jelenlegi környezetben jelentős tér áll rendelkezésre a hitelezés fenntartható szintű bővülésére. Az irányadó hitel/GDP-rés számottevően negatív értéke, valamint a kiegészítő túlfűtöttségi és sérülékenységi indikátorok aktuális szintje és dinamikája továbbra is a ciklikus rendszerkockázatok alacsony szintjére utalnak. A rátában a következő 1 éves időhorizonton előreláthatóan nem várható változás, ami támogathatja a hitelintézetek hitelezési aktivitásának fenntartható bővülését.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. Az anticiklikus tőkepuffer mértékét az MNB negyedévente vizsgálja felül.

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információkról

Magyar Nemzeti Bank