Budapest, 2019. december 2. – Az MNB 2019 őszén felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező rendszerszinten jelentős hitelintézetek körét. A rendszeres éves felülvizsgálat alapján az érintett intézmények köre továbbra is változatlan az azonosítási eljárás és a bankpiaci szerkezet robusztusságának megfelelően. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016-os döntése szerint a hazai rendszerszinten jelentős bankokra vonatkozó többlettőke-követelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes módon lép életbe, ezáltal is segítve az alkalmazkodást és erősítve a pénzügyi stabilitást. A tőkepuffer teljes értékét az előirányzott pálya szerint 2020. január 1-jétől kell megképezniük a kijelölt hitelintézeteknek.

Egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős hitelintézeteket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019-ben a 2018. év végi adatok alapján újraértékelte, és ennek eredményeképp újból megerősítette a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését.

A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2017-től a nemzetközi gyakorlattal összhangban egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg. 2020. január 1-től az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik, elérve az előirányzott teljes tőkepufferráta értékeket. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segítette az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosított az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

A rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosításához használt pontszámok és a vonatkozó tőkepufferráták

Intézmény neve Pontszám Tőkepufferráta
MNB
módszertan
2020
OTP Bank Nyrt. 3192 2,00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. 943 1,00%
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 842 1,00%
Erste Bank Hungary Zrt. 642 0,50%
Raiffeisen Bank Zrt. 613 0,50%
MTB Zrt. 547 0,50%
CIB Bank Zrt. 456 0,50%
MKB Bank Nyrt. 381 0,50%

Megjegyzés: Az azonosítás 2018. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt.
Forrás: MNB

Részletes információk a rendszerszinten jelentős intézmények azonosításáról

Magyar Nemzeti Bank