Budapest, 2019. április 5. - A Magyar Nemzeti Bank törekszik a világ élvonalába tartozó pénzügyi intézményekkel kialakított kapcsolatok erősítésére, a nemzetközi együttműködési háló kialakítására és bővítésére. Ennek érdekében más európai országok jegybankjai, így az Európai Központi Bank, a német, a francia, az olasz és az osztrák jegybankok példáit követve az MNB 2014-ben létrehozta külföldi kapcsolattartó irodáit azzal a céllal, hogy az irodák a magyar jegybankot hatékonyan képviseljék a kijelölt relációkban, erősítsék a társ- és partnerintézményekkel fennálló szakmai együttműködést. Az elmúlt években az irodákat a kis létszámú, a térség gazdasági, pénzügyi viszonyait jól ismerő szakembergárda eredményesen működtette.

Az irodák a velük szemben támasztott célokat elérték, az MNB munkatársai aktív szereplőivé váltak az adott térségek rendezvényeinek és haszonélvezői az onnan származó új ismereteknek. Az irodák munkatársai felépítették, illetve megerősítették a társ- és partnerintézményekkel fennálló szakmai együttműködéseket. Az így létrehozott kapcsolati háló kellően megerősödött ahhoz, hogy az irodák munkatársai ugyanezt a munkát – a már kiépített kapcsolatok mentén – 2019. június 1-től az MNB budapesti központjából folytassák.