Budapest, 2019. december 16.Az MNB felülvizsgálta a hitelintézetek problémás és devizában denominált projekthitel-állományához kapcsolódó kockázatokat kezelő rendszerkockázati tőkepufferrátákat. A 2019 harmadik negyedév végi állományok alapján 2020. január 1-jétől az MNB egy bankot sem kötelez rendszerkockázati tőkepuffer tartására. A makroprudenciális eszköz továbbra is preventív módon ellenösztönzi az egészségtelen szerkezetű projekthitelezésből eredő kockázatok kialakulását.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a jegybank 2019. szeptember 30-i állományi adatok szerint 2020. január 1-jét követően egy hitelintézetet sem kötelez rendszerkockázati tőkepuffer (Systemic Risk Buffer – SyRB) tartására.

A kedvező kereskedelmiingatlan-piaci folyamatok mellett és a rendszerkockázati tőkepuffer támogatásával a problémás projektkitettségek állománya és az azzal összefüggő rendszerkockázat alacsony szintre csökkent. A 2016 óta tapasztalható ingatlanpiaci konjunktúrával azonban a kereskedelmiingatlan-piaci projekthitelezés dinamikus, intézményi és földrajzi szempontból koncentrált, elsősorban külföldi devizában megvalósuló növekedése figyelhető meg. A deviza projekthitelek a problémás kitettséggé válás magas kockázatát futják, elsősorban azon esetekben, amelyekben a kereskedelmi ingatlanokat bérbe vevő, devizában denominált bérleti díjat fizető cégek nem rendelkeznek természetes devizafedezettel, így a hitelfelvevők közvetetten árfolyamkockázatnak vannak kitéve.

Erre tekintettel az MNB preventív céllal 2019 őszén módosította a rendszerkockázati tőkepuffer alkalmazásának feltételeit tartalmazó általános határozatot. A 2020. január 1-jétől hatályba lépő tőkekövetelmény számítása során az MNB a problémás projekthitelek és átvett ingatlanok mellett 5 százalékos súly alkalmazásával a nem problémás deviza projekthiteleket is figyelembe veszi, annak érdekében, hogy ne épüljön fel egészségtelen szerkezetű kereskedelmiingatlan projektfinanszírozásból fakadó rendszerkockázat. A rendszerkockázati tőkepuffer tartására a módosítást követően azon bankok kötelezhetők, amelyek célzott kitettségeinek összege meghaladja a 20 milliárd forintot.

Az MNB aktuális döntésének következő éves felülvizsgálata 2020 negyedik negyedévében 2020. szeptember 30-i állapot szerint fog megtörténni.

 

Magyar Nemzeti Bank