Budapest, 2019. december 30. – Az MNB az ügyfelekkel való elszámolás igazolt lezárásakor, de legkésőbb 2020. február 28-án visszavonja a VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. tevékenységi engedélyét. A jegybank kötelezte a társaságot, hogy arányosan fizesse ki a rendelkezésre álló ügyfélpénzeket a jogosult ügyfeleknek. A VirPay nem rendezte tőkehelyzetét, nem biztosított az ügyfélpénzek korlátozás nélküli rendelkezésre állása.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozata alapján a jegybank az ügyfelekkel való elszámolás igazolt lezárásakor, de legkésőbb 2020. február 28-án visszavonja a VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (VirPay) tevékenységi engedélyét. Az engedély visszavonásának napján megszűnik a társaságnál tevékenykedő felügyeleti biztos Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. kirendelésének hatálya is.

Az MNB a VirPay Kft. halasztott hatályú engedély-visszavonásával egyidejűleg kötelezte a pénzforgalmi szolgáltatót arra is, hogy haladéktalanul intézkedjen a rendelkezésre álló ügyfélpénzek – a követelésük devizanemében történő – arányos kifizetéséről az érintett ügyfeleknek. Ezen elszámolás fordulónapja 2019. május 14.-e, amikor a jegybank ideiglenes intézkedésében megtiltotta a VirPay-nek a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység végzését és felügyeleti biztost rendelt ki a társasághoz.

A kielégítési alap és arány megállapításánál figyelembe veendők a pénzmosás elleni szervezeti egység esetleges intézkedései. Az MNB határozatában rendelkezett továbbá arról is, hogy azon ügyfelek esetében, ahol nem történt meg a teljeskörű ügyfél-átvilágítás, az ügyfelek beazonosítását követően kerülhet sor az arányos kifizetésre (ha nem merül fel pénzmosásra utaló adat). Egy, ügyfélnek minősülő kft. esetében az MNB megállapította, hogy nem jogosultja az arányos kifizetésnek.

A jegybanki jelenlegi intézkedésének oka, hogy a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét az erre vonatkozó határidő lejártáig. A jegybank által feltárt eddigi adatok szerint a pénzforgalmi társaságnál nem biztosított az ügyfélpénzek korlátozás nélküli rendelkezésre állása.

Az MNB korábbi átfogó vizsgálata alapján egy 2018 júliusi, 13,5 milliós bírságot is tartalmazó határozatában már határidő kitűzésével kötelezte a VirPay-t többek között arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően alakítsa ki az ügyfélpénzek kezelésére, nyilvántartására, s ezek ellenőrzésére vonatkozó szabályzatait és gyakorlatát. A társaság az ennek való megfelelésről azonban ezután sem adott számot teljeskörűen. A jegybank ezért indított idén május elején – helyszíni szakaszt is magában foglaló – célvizsgálatot a fennálló jogsértések feltárására.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat