Budapest, 2019. december 17. – Az MNB engedély nélküli széfszolgáltatási tevékenység miatt 5,5 millió forint bírságot szabott ki a Herőcz Trade Kft.-vel (korábbi nevén ÉRTÉKBOX Értékmegőrző és Szolgáltató Kft.) szemben, és megtiltotta, hogy a jövőben engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti Herőcz Trade Kft. végez vagy végzett-e üzletszerűen az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A jegybank a feltárt bizonyítékok alapján – s tekintettel arra, hogy a társaság nem rendelkezik az MNB engedélyével – már vizsgálata közben, az annak lezárultáig terjedő időszakra végzésében azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a Herőcz Trade Kft. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet, különösen széfszolgáltatást végezzen. Ezzel egyidőben a jegybank a társaságra vonatkozó figyelmeztetést is elhelyezett honlapján.

Az MNB most lezárult vizsgálata megállapította: a Herőcz Trade Kft. 2016 decembere óta üzletszerűen az általa őriztetett – az MNB által korábban szankcionált Széfbank Kft. székhelyén található üzlethelyiségben – írásban kötött megállapodások alapján, díjfizetés fejében – széfeket bocsátott ügyfelei rendelkezésére. Az MNB megállapításai szerint a Herőcz Trade Kft. több mint 200 széfszolgáltatási szerződést kötött ügyfeleivel az általuk elhelyezett értékek őrzésére, a trezorok bérlői vagyontárgyaikat maguk helyezhették el és vehették ki a széfkazettákból. Ezen túlmenően a társaság ügyfelei számára lehetőséget biztosított személyi azonosítás nélküli szerződéskötésre is, az MNB helyszíni ellenőrzése során jelentős számú anonim szerződést is fellelt.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában a Herőcz Trade Kft.-t 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy a társaság a jegybank engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási, különösen széfszolgáltatási tevékenységet végezzen.

Mint az MNB korábban is jelezte, a széfszolgáltatást, mint klasszikus banki tevékenységet, a pénzügyi intézmények önálló főszolgáltatásként, fokozott biztonsági követelmények betartásával végezhetik. Egyéb intézményeknek (pl. szálloda, színház, fürdő, pályaudvar) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott értékmegőrző szolgáltatása csak járulékos jellegű lehet. Ez azt jelenti, hogy az ezen intézmények egyéb jellegű főszolgáltatását igénybe vevő ügyfelek kisebb értékű használati tárgyainak (egyszerűbb biztonsági megoldásokkal történő) elhelyezését szolgálhatja.

Az engedély nélküli széfszolgáltatást nyújtó cégek az ügyfelekben hamisan alakítanak ki biztonságérzetet. E társaságok ugyanis a jegybanki engedély megszerzéséhez szükséges fokozott biztonságú szigorú személyi, tárgyi és informatikai feltételeknek jellemzően nem felelnek meg.

Mindezekre tekintettel a jogosulatlan széfszolgáltatással foglalkozó társaságok tevékenységének felszámolása különös jelentőségű az ügyfelek biztonsága, illetve védelme érdekében.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat