Budapest, 2019. október 15. – A Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund – IMF) delegációja 2019. szeptember 24. és október 3. között folytatta le az Alapokmányának IV. cikkelye alapján a szokásos éves gazdaságpolitikai konzultációját Magyarország vonatkozásában. A delegáció megállapította, hogy a magyar gazdaság növekedése a bizonytalan nemzetközi környezetben továbbra is felülmúlja a várakozásokat, olyannyira, hogy 2018-ban az európai élmezőnyben szerepelt. Értékelésében az IMF megfelelőnek tartja a monetáris politika laza, gazdaságösztönző irányultságát, valamint kiemelte, hogy a makroprudenciális politika segíti a pénzügyi stabilitás megőrzését.

A Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund – IMF) delegációja Khaled Sakr misszióvezető irányításával 2019. szeptember 24. és október 3. között folytatta le a szokásos éves gazdaságpolitikai konzultációját Magyarország vonatkozásában. Az IMF Alapokmányának IV. cikkelye alapján a Valutaalap valamennyi tagországról jellemzően évenkénti gyakorisággal készít gazdaságpolitikai értékelést. A szervezet delegációja a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pénzügyminisztériummal, a magánszektor – így a kereskedelmi bankok, illetve iparági érdekképviseletek és szövetségek – képviselőivel egyeztetett a látogatás során. Az IMF küldöttség megállapításai szerint a magyar gazdaság bővülése egy kihívásokkal teli, bizonytalan globális környezetben is felülmúlja a várakozásokat, olyannyira, hogy a 2018. évi európai növekedési adatok tekintetében az élmezőnyben szerepel. A delegáció által kiadott közlemény megjegyzi, hogy a magyar jövedelemszint látványos felzárkózást mutat a fejlett gazdaságokhoz képest. Az IMF értékelése szerint a munkabérek gyors ütemben növekednek, míg a munkanélküliségi ráta történelmileg alacsony szintre mérséklődött. A valutaalap valószínűsíti, hogy a versenyképesség javítását elősegítő strukturális reformok ellensúlyozni fogják a növekedési ütem esetleges mérséklődését.

Az infláció aktuális lassulására, a globális növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságokra és az Európai Központi Bank újabb monetáris lazító intézkedéseire való tekintettel az IMF megfelelőnek tartja a Magyar Nemzeti Bank laza monetáris politikájának folytatását. A makroprudenciális politika vonatkozásban a delegáció megállapította, hogy az támogatja a pénzügyi stabilitás megőrzését, a lakáspiaci trendekkel összefüggésben pedig elejét veszi annak, hogy a hitelalapú ingatlanpiaci fellendülés aggodalomra okot adó mértéket öltsön. A bankrendszert általánosságban jól feltőkésítettnek, nyereségesnek és likvidnek találták, miközben portfoliójuk hitelminőségét is folyamatosan javulóként értékelték. A hazai bankok alacsony költséghatékonysága – az IMF értékelése szerint – a digitalizációs átállás gyorsításával, a fiókhálózatok optimalizálásával és további pénzügyi mélyüléssel javítható.