Budapest, 2019. szeptember 13. - A államháztartás ESA egyenlegére és az adósságrátára vonatkozó nemzeti és európai uniós költségvetési szabályokat a magyar költségvetés 2018-ban teljesítette és várhatóan a következő években is teljesíteni fogja. 2018-ban az államháztartás ESA-hiánya a GDP 2,2 százalékát tette ki a rendelkezésre álló adatok alapján, míg az MNB – júniusi Inflációs jelentésében is szereplő – előrejelzése alapján 2019-ben 1,6 – 1,7 százalékos, 2020-ban pedig 0,6 – 1,4 százalékos deficit alakulhat ki. Így a magyar és európai uniós szabályok között is megtalálható maastrichti 3 százalékos hiánycél az MNB várakozása szerint a vizsgált években teljesül. Az alacsony hiány és a kedvező makrogazdasági folyamatok következtében pedig folytatódik a GDP-arányos államadósság csökkenése. Az államadósság-ráta éves csökkenése összhangban van az Alaptörvény adósságszabályával, a Stabilitási törvény adósságképletével, valamint az uniós maastrichti adósságszabállyal.

A Magyar Nemzeti Bank a Költségvetési jelentés kiadványsorozaton keresztül tájékoztatja a közvéleményt a Költségvetési Tanács működéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő munka főbb eredményeiről. A ma publikált kiadvány célja, hogy bemutassa a 2018. évi államháztartási folyamatokat, a 2019. évi költségvetés várható alakulását a rendelkezésre álló költségvetési adatok és a jegybank júniusi Inflációs jelentéséhez készült előrejelzése alapján, valamint áttekintést adjon a 2019 júliusában elfogadott 2020. évi költségvetés várható teljesüléséről. Mindezek figyelembevételével a kiadvány értékeli az egyenlegre és adósságra vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályok 2018. évi tényleges, valamint a 2019. évi és 2020. évi várható teljesüléseit is.

A fiskális politika fokozatosan anticiklikus tartalékot képez a folyamatosan mérséklődő hiány révén, aminek eredményeképpen 2020-ra historikusan alacsony szinten, a GDP 1 százaléka körül alakulhat a deficit. 2018-ban az államháztartás ESA-hiánya a GDP 2,2 százalékát tette ki, ami azt jelenti, hogy az előirányzatnál 0,2 százalékponttal alacsonyabb hiány alakult ki. 2019-ben az MNB előrejelzése szerint 1,6 – 1,7 százalékos deficit alakulhat ki, 2020-ban pedig 0,6 – 1,4 százalékra csökkenhet a hiány, melynél alacsonyabb deficit a rendszerváltás óta nem volt megfigyelhető.

Az alacsony hiány és a kedvező makrogazdasági folyamatok következtében folytatódik a GDP-arányos államadósság csökkenése. A GDP-arányos bruttó államadósság 2018. év végére 70,8 százalékra mérséklődött az egy évvel korábbi 73,4 százalékos szintről, 2020 végére pedig 65 százalék közelébe csökkenhet az értéke. A Stabilitási törvény előírásai szerinti adósság-mutató 2,6 százalékponttal csökkent a tavalyi év során, így 2018-ban teljesült az Alaptörvényben meghatározott adósságszabály. Prognózisunk szerint a teljes előrejelzési horizonton, tehát 2019-ben és 2020-ban is teljesülni fog az Alaptörvény adósságszabálya.