Budapest, 2019. december 23. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában hatvanötmillió forintra bírságolta az OTP Bank Nyrt.-t. A Hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján legkésőbb 2020. március végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy a Hitelintézet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet, valamint a fizetési számla váltásáról szóló kormányrendelet egyes előírásait is. A Hitelintézet megsértette a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra és a keretszerződés tartalmi követelményeire, a fizetési számla megnyitására és a fizetési számla feletti rendelkezési jogosultságra, a fizetési műveletek jóváhagyására, a fizetési műveletek helyesbítése körében a felelősségi és kárviselési szabályokra valamint a visszatérítésre, a hatósági átutalási megbízások soron kívüli feldolgozására, a fizetési megbízások átvételére és visszautasítására, a fizetési művelet összegének a kedvezményezett ügyfél fizetési számláján történő haladéktalan jóváírására, valamint a számlaváltási szolgálatás során nyújtandó tájékoztatás módjára és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket.

A jogsértésekre tekintettel az MNB hatvanötmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak 2020. március 31-i határidővel történő megfelelésre kötelezte a Hitelintézetet. Az MNB a Hitelintézet terhére értékelte, hogy a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a Hitelintézet szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, belső eljárásrendjébe, illetve informatikai rendszerébe építetten állt fenn. Szintén a Hitelintézet terhére került értékelésre, hogy a jóvá nem hagyott fizetési műveletek visszatérítésének elmaradása az érintett fogyasztók és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek részére anyagi kárt okozott, amely a Hitelintézet számára vagyoni előnnyel járt.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. Ennek során hangsúlyosan veszi figyelembe a jóvá nem hagyott fizetési műveletek teljesítése esetén a fizető fél részére történő megtérítés elmaradását, amely a készpénzkímélő fizetési szolgáltatás iránti ügyfélbizalomra negatív hatást gyakorol. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.