Budapest, 2020. március 23. - A mai naptól kezdve kezdeményezhetik a partnerköri intézmények a Magyar Nemzeti Banknál nagyvállalati hiteleik fedezetként való befogadását jegybanki műveleteik során. Ezzel a lépéssel a bankok jelenleg rendelkezésre álló, fedezetként szabadon elfogadható eszközeinek 7000 milliárd forintos állománya további 2500 milliárd forinttal emelkedik befogadási értéken, érdemben növelve ezzel a bankok által potenciálisan elérhető likviditás nagyságát. Ugyancsak mai hatállyal módosul a forintlikviditást nyújtó jegybanki devizaswap eszköz letételhelyezési gyakorlata. Az MNB a mától megkötésre kerülő ügyletek esetében nem írja elő a 4 százalékos kezdeti fedezet elhelyezését, valamint míg a banki partnerek fedezetelhelyezési kötelezettsége továbbra is forintban, az MNB fedezetelhelyezési kötelezettsége ezentúl euróban kerül teljesítésre. Ezekkel az intézkedéssekkel tovább javul a bankok likviditási helyzete és egyszerűsödik a likviditáskezelés gyakorlata.

A koronavírus-járvány következtében kialakult piaci turbulencia enyhítése érdekében az MNB további, a bankközi likviditás megerősítését célzó intézkedést hozott. A jegybank március 17-én döntött a nagyvállalati hitelek fedezetként történő elfogadásáról a jegybanki műveletek során. Ennek részeként az MNB mától fogadja az erre vonatkozó banki kezdeményezéseket. A korábban megjelent közleménynek megfelelően a monetáris politikai partnerkör tagjai a teljesítő nagyvállalati hiteleket ajánlhatják fel fedezetként, a hitel futamidejére és denominációjára való tekintet nélkül. A befogadott hitelek esetében az MNB egységesen 30 százalékos haircutot alkalmaz. A fedezeti kör bővítése a jelenlegi 7000 milliárd forintról további közel 2500 milliárd forinttal növeli a bankok potenciális likviditásbevonási lehetőségét. A nagyvállalati hitelek elfogadásának részletei a mai nappal átvezetésre kerültek a Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeiben, a bankok pedig megkapták a fedezetként való zároláshoz szükséges jelzálogszerződést, így a nagyvállalati hitelek fedezetbe adásának lehetősége mától a bankok rendelkezésére áll.

A bankközi likviditás és a bankok likviditáskezelési gyakorlatának támogatása érdekében 2020. március 23-án módosulnak a forintlikviditást nyújtó devizaswap eszköz igénybevételének feltételei is az újonnan kötött ügyletek esetében. Az eddig a bankok számára előírt 4 százalékos kezdeti fedezeti kötelezettség megszűnik, aminek következtében az eszközt igénybe vevő bankoknak nem kell előzetesen likviditást elhelyezniük az MNB-nél, a likviditási többlettel szabadon rendelkezhetnek. Egyúttal változik a napi kiértékelésből adódó fedezeti elszámolás gyakorlata is. Míg a bankok fedezetelhelyezési kötelezettsége továbbra is forintban, az MNB fedezetelhelyezési kötelezettsége ezentúl euróban kerül teljesítésre. A változtatás célja, hogy támogassa a hazai bankok likviditáskezelési gyakorlatát. A forintlikviditást nyújtó FX-swap eszközt érintő változások operatív részleteit a kapcsolódó tájékoztató tartalmazza.