Budapest, 2020. december 1. – Az MNB 2020 őszén ismét felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező rendszerszinten jelentős hitelintézetek körét. A rendszeres éves felülvizsgálat alapján az érintett intézmények köre továbbra is változatlan, a korábbi években is jelentősként azonosított hitelintézetek mindegyikének hozzájárulása a pénzügyi piacok működéséhez rendszerszinten jelentős mértékű maradt. Az MNB fenntarja korábbi döntését, amely a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülményekre tekintettel a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffereket 2020. július 1-jétől átmenetileg feloldotta. A tőkepuffereket 2022-től három év alatt, fokozatosan kell majd újból felépíteniük a bankoknak.

A rendszerszinten jelentős hitelintézetek (Other Systemically Important Institution, O-SII) esetleges komolyabb pénzügyi problémája nem csak azok ügyfélkörét érintheti kedvezőtlenül, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020-ban is újraértékelte az intézmények jelentőségét a 2019. év végi adatok alapján, és ennek eredményeképp megerősítette a korábbi évek azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését.

A hitelintézetek aktivitásának bővülésében számottevő eltérések voltak tapasztalhatók az egyes bankok között a jelentőség méréséhez figyelemmel kísért pénzügyi piacokon. Ezzel összefüggésben valamelyest átrendeződött a rendszerszintű jelentőség relatív mértékét megragadó pontszámok eloszlása és a hitelintézetek relatív pozíciója. Ez indokolttá tette, hogy az MNB a rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosításához eddig alkalmazott 350 bázispontos alsó pontszámküszöböt 275 bázispontra csökkentse az Európai Bankhatóság Iránymutatásaival összhangban. A csökkentett alsó küszöbérték biztosítja, hogy minden olyan hitelintézet, amelynek a pénzügyi közvetítési tevékenysége a nemzetgazdaság számára kritikus, továbbra is rendszerszinten jelentősként azonosításra kerüljön.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2020 áprilisi döntésével a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülményekre tekintettel a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffereket ideiglenesen feloldotta. A döntés értelmében 2020. július 1-től a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepufferráták 0 százalékra csökkentek, és az idén azonosított intézmények 2021-re vonatkozó tőkepuffer-rátája is 0 százalék marad. Az így felszabaduló tőke támogatja a bankrendszer hitelezési tevékenységének fenntartását, gazdasági növekedéshez való hozzájárulását. Az arányosság és a fokozatosság érdekében az érintett intézményeknek 2022-től három év alatt, fokozatosan kell majd újból felépíteniük a 2020-ra eredetileg előírt tőkepuffereiket. A végleges pufferráták mértékét az MNB az éves rendszeres felülvizsgálat során a hitelintézetek rendszerkockázati jelentőségének jövőbeli lényeges változásai alapján szükség szerint módosíthatja.

A rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosításához használt pontszámok és a vonatkozó tőkepufferráták

Intézmény Pontszám O-SII tőkepufferráták
MNB Módszertan 2020 07.01-től 2021 Tervezett
2022 2023 2024
OTP Bank Nyrt. 3203 0% 0,50% 1,00% 2,00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1006 0% 0,25% 0,50% 1,00%
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 844 0% 0,25% 0,50% 1,00%
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 689 0% 0,125% 0,25% 0,50%
Raiffeisen Bank Zrt. 585 0% 0,125% 0,25% 0,50%
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 477 0% 0,125% 0,25% 0,50%
CIB Bank Zrt. 437 0% 0,125% 0,25% 0,50%
MKB Bank Nyrt. 312 0% 0,125% 0,25% 0,50%

Megjegyzés: Az azonosítás 2019. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt.
Forrás: MNB

Részletes információk a rendszerszinten jelentős intézmények azonosításáról

Magyar Nemzeti Bank