Budapest, 2020. március 19. – A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a tegnapi napon egy átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet pénzügyi közvetítő szektorra gyakorolt hatásainak mérséklésére. Az intézkedéscsomag csökkenti a bankok adminisztrációs terheit és rugalmas kezelést tesz lehetővé a makro- és mikroprudenciális szabályok vonatkozásában. Ez támogatja a várható átmeneti nehézségek áthidalását és a bankrendszer hitelezési kapacitásának fennmaradását. A bankrendszert erősíti az osztalékkifizetés átmeneti korlátozása, valamint a devizafinanszírozásra vonatkozó szabályozói limitek szigorítása is. Az MNB ezen túl iránymutatást ad a bankoknak a jelenlegi helyzetben az elvárt szolgáltatási színvonal teljesítéséhez kapcsolódó napi működési kérdésekben.

A koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet és annak a pénzügyi közvetítő szektorra gyakorolt hatásai miatt több ponton indokolt könnyíteni a bankok adminisztrációs terheit és rugalmas kezelést biztosítani a prudenciális szabályok vonatkozásában. Ennek megfelelően az MNB döntése alapján:

  1. a kereskedelmi ingatlan projekthitel kitettségekre vonatkozó rendszerkockázati tőkepuffer (SyRB) alóli felmentést ad az MNB 2020 végéig;
  2. a bankok belső tőkemegfelelési számításainak felülvizsgálatai („ICAAP felülvizsgálatok”) felfüggesztésre kerülnek 2020. szeptember 30-ig, a jelenleg érvényes. az MNB által elvárt tőkemegfelelési ráták („TSCR ráta”) fenntartásával, azzal, hogy az intézmények kérhetik az ICAAP felülvizsgálat lefolytatását, amennyiben erre megfelelő erőforrást tudnak allokálni, a kérelemről az MNB dönt;
  3. az MNB eltekint a Pillér II-es tőkeajánlás („P2G”) esetleges megsértése esetén a rendelkezésére álló felügyeleti eszköztár alkalmazásától;
  4. a szavatolótőkére és leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény („MREL követelmény”) 2020. évi tervezett szintjének való megfelelés 6 hónappal elhalasztásra kerül;
  5. a pénzügyi szervezetek helyszíni vizsgálatai 2 hónappal elhalasztásra kerülnek, és a helyszíni jelenlétet nem igénylő vizsgálatok közül is csak a legszükségesebbek kerülnek megindításra;
  6. a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamatára vonatkozó felülvizsgálatok („ILAAP felülvizsgálatok”) helyszíni szakaszai törlésre kerülnek december 31-ig, azzal, hogy a rendszeres adatszolgáltatáson alapuló likviditás monitoringot az MNB megerősíti;
  7. a folyamatban lévő lakossági jelzáloghitel ügyletek vonatkozásában az MNB átmenetileg felmentést ad az értékbecslések és a közjegyzői okiratok elkészítése alól, amit a folyósítást követően pótolni kell.

A bankrendszer erősítése érdekében ugyanakkor szükségesek a következő lépések:

  1. Az MNB felszólítja a bankokat és azok tulajdonosait, hogy szeptember végéig ne történjen osztalékjóváhagyás vagy -kifizetés.
  2. A Devizafinanszírozás-megfelelési mutatóban (DMM) az éven túli források súlyozása differenciálásra kerül futamidő szerint.
  3. A Devizaegyensúly mutató (DEM) maximális szintje 15 százalékról 10 százalékra csökken, szigorodik, ezzel limitálva a mérlegen belüli devizális eltérést.

Az MNB ezen túl az intézmények részére megküldi az általa a jelenlegi veszélyhelyzet kezelése szempontjából fontosnak tartott alapelveket a fiókok nyitvatartása, az ügyfelekkel való kommunikáció és az ügyfelek készpénzzel történő ellátása vonatkozásában.