Budapest, 2020. október 16. – Bár az MNB hatékony fogyasztóvédelmi lépései nyomán a szlovákiai székhelyű NOVIS Biztosító gyakorlatilag másfél éve nem forgalmazhatja itthon termékeit, a korábban szerződött hazai ügyfelek befizetett életbiztosítási díjai az elmúlt évek során húszmilliárdos nagyságrendűek voltak. A magyar jegybank folyamatosan információkat kér és kap a biztosító üzleti megbízhatóságát felügyelő szlovák felügyelettől. A társaság körüli bizonytalanságok miatt fontos, hogy a biztosítottak is tájékozódjanak a NOVIS helyzetéről.

A NOVIS Poisťovňa a.s. (NOVIS) prudenciális felügyeletét ellátó Szlovák Nemzeti Bank (NBS) 2020. szeptember 11-étől ideiglenes intézkedést alkalmazott, amelyben - egyebek mellett - megtiltotta valamennyi termék értékesítését addig, amíg a biztosító a befektetési egységekhez kötött biztosításaihoz kapcsolódó tartalékai el nem érik az előírt szintet.

Az NBS a szeptember 25-én publikált közleményében további részleteket is nyilvánosságra hozott. Ennek értelmében az NBS-nek alapos gyanúja van arra, hogy a NOVIS tartalékai nem érik el az ügyfélkövetelések (de minimum a visszavásárlási értékek) fedezéséhez szükséges szintet. A NOVIS-nak havonta kell értékelnie a tartalékok megfelelőségét, és azok elégtelensége esetén nem értékesíthet újabb szerződéseket. Az NBS folyamatosan monitorozza ezt és az intézkedések be nem tartása esetén súlyosabb felügyeleti lépések alkalmazására is sor kerülhet. Az eljárás jelenleg még folyamatban van és további részletei nem nyilvánosak. Az NBS tájékoztatást fog adni a későbbi fejleményekről.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a helyzet tisztázása és az érintettség felmérése érdekében folyamatosan kér információkat az NBS-től a NOVIS tőkehelyzetéről, illetve a visszavásárlási értékek fedezetéről.

Kiemelten fontos, hogy ebben a bizonytalan helyzetben a magyarországi ügyfelek is folyamatosan tájékozódjanak, és – a szerződéses feltételek adta keretek közt – hozzanak felelős döntést a biztosítóval való további együttműködésről. Amennyiben bizalmuk megrendül, végső esetben joguk és lehetőségük van akár szerződéseik felmondására is. A Magyarországon forgalmazott szerződések jellemzően lehetőséget adnak a rendszeres díjon felül nagyobb összegű eseti díjak fizetésére is, amelyek esetében visszavásárláskor – szerződéses feltételeik szerinti levonásokkal – az ügyfeleknek a befizetett díjak jórészét vissza kellene kapniuk.

Az MNB a magyarországi ügyfelek érdekeinek védelmében, a fogadó országok közjóra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogosítványaival élve már a szlovákiai intézkedéseket megelőzően – közvetlenül a NOVIS-t, és az első számú hazai közvetítőjét, a Quantist (ex Brokernet) érintő határozataiban – 2018-tól több lépésben megtiltotta a társaság összes hazai életbiztosításának forgalmazását, mert átláthatatlanok voltak a konstrukciók tőke- és hozamgaranciára, illetve az ügyfeleknek járó tényleges kifizetésekre vonatkozó feltételei.

A magyar jegybanki lépések megakadályozták a hazai biztosítotti kör további növekedését, lényegében mintegy másfél éve nincs új szerződés Magyarországon. Az ezt megelőző rendkívül aktív értékesítés miatt ugyanakkor jelentős a hazai szerződők száma és az érintett vagyon. A nyilvánosan elérhető éves jelentések szerint az elmúlt évek során a magyar ügyfelek mintegy húszmilliárd forintnyi biztosítási díjat fizettek a NOVIS-nak.

Magyar Nemzeti Bank