A hosszú távú fenntarthatósági szempontok érvényre juttatása érdekében és a jegybank 2019 februárjában közzétett Zöld Programjában megfogalmazott célokkal összhangban a Monetáris Tanács úgy döntött, hogy az MNB továbbfejleszti jelzáloglevél-vásárlási programját és a jövőben zöld minősítéssel rendelkező jelzálogleveleket fog vásárolni. A programban való részvételhez elvárt zöld minősítés feltételeivel, illetve a zöld jelzáloglevelek vásárlásának részleteivel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank egyeztetést kezd az érintett piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy a zöld jelzáloglevek kibocsátására minél hamarabb sor kerülhessen. A zöld jelzáloglevelek vásárlását lehetővé tevő program kidolgozásáig az MNB a Jelzáloglevél-vásárlási program elsődleges piaci vásárlásait és a Jelzáloglevél-megújítási lehetőséget szünetelteti, a jelzálogkötvény-piac likviditásának fenntartása érdekében ugyanakkor másodpiaci vásárlásait folytatja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020. májusában a bankrendszer hosszútávú, stabil forrásellátottságának növelése céljából újraindította 2018-as jelzáloglevél-vásárlási programját. A program sikeresen támogatta a kitűzött célokat, a hazai jelzáloglevél-kibocsátások mennyisége érdemben emelkedett. A 2020. májusától kezdődő időszakban közel 250 milliárd forint értékben történt olyan jelzáloglevél-kibocsátás, amely megfelelt a program feltételeinek, jelentősen meghaladva a 2018-as vásárlási program befejezése és a vásárlások 2020. májusi újraindítása közötti időszak fix kamatozású kibocsátásait, és hosszútávú, stabil forint finanszírozást nyújtva ezzel a bankszektornak. A program érdemben hozzájárult a koronavírus-járvány kapcsán felmerült gazdasági és pénzügyi kockázatok kezeléséhez, a monetáris transzmisszió megerősítéséhez.

Az MNB monetáris politikai eszköztárában a jelzáloglevél-vásárlási programon kívül egyéb hosszú lejáratú forrást nyújtó programok is bevezetésre kerültek – kiemelten a hosszú hiteleszközök – amelyek előretekintve is képesek elősegíteni a bankrendszer hosszútávú, stabil forrásellátottságát. A kibővített jegybanki eszköztár és az annak eredményeként megváltozott piaci környezet immár lehetővé teszi a jelzáloglevél-vásárlási program továbbfejlesztését és célzottá tételét.

Az MNB kiemelt prioritásként tekint a jegybankok körében egyre fontosabbá váló fenntarthatósági szempontok integrálására, és a világon az elsők között alkalmazza azt. Ezért a Monetáris Tanács úgy döntött, hogy a jelzáloglevél-vásárlási program keretében az MNB a jövőben a környezeti fenntarthatóságot támogató, energiahatékonyság-növelési célú finanszírozást előtérbe helyező, zöld jelzálogleveleket fogja vásárolni. A zöld jelzáloglevelek piacának támogatása szervesen illeszkedik az MNB Zöld Programjában megfogalmazott célokhoz, elősegíti a hazai zöld pénzügyi szegmens fejlődését, hozzájárulva a hosszú távú fenntarthatósághoz, a klímaváltozás elleni védekezéshez és a tudatos befektetések bázisának szélesedéséhez. A zöld jelzáloglevelek vásárlásának operatív részleteivel, illetve kiemelten a programban való részvételi elvárásként szolgáló zöld minősítés feltételeivel kapcsolatban az MNB egyeztetést kezd a Bankszövetséggel és a jelzálogbankokkal annak érdekében, hogy a zöld jelzáloglevek kibocsátására minél hamarabb sor kerülhessen.

A zöld jelzáloglevelek vásárlását lehetővé tevő program kidolgozásáig az MNB 2020. november 16-tól a Jelzáloglevél-vásárlási program elsődleges piaci vásárlásait és a Jelzáloglevél-megújítási lehetőséget szünetelteti. A jelzálogkötvény-piac likviditásának fenntartása érdekében ugyanakkor az MNB az átmeneti időszakban fenntartja a piaci jelenlétét és folytatja másodpiaci vásárlásait, illetve kész a hosszú futamidejű hiteleszközön allokált likviditás mennyiségének emelésére a bankok hosszútávú, stabil forrásellátottságának támogatása érdekében.