A klímaváltozáshoz és egyéb környezeti anomáliákhoz kapcsolódó átállási kockázat miatt az MNB kívánatosnak tartja, hogy a banki mérlegekben egyre inkább növekedjen a környezetileg fenntartható (zöld) iparágak, ügyfelek részaránya a „barna”, azaz a szigorodó környezeti szabályozásnak jobban kitett (és ezért hosszabb távon kockázatosabb) iparágakhoz, ügyfelekhez képest.

Ennek érdekében a 2021. évi ICAAP felülvizsgálatoktól kezdve az MNB úgy kívánja javítani a bankszektor kockázati profilját, és pozitív ösztönzőn keresztül bátorítani a zöld hitelezést, hogy a részletes feltételrendszerben meghatározott kritériumoknak megfelelő, környezetileg fenntartható vállalati és önkormányzati kitettségek adott évi tőkekövetelményének egy részét vagy teljes egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében. A tőkekövetelmény-kedvezményt 5 éven keresztül biztosítja az MNB.

A kedvezmény program első lépésben az - EU Taxonómia szerinti definíció szerinti - megújuló energiatermelés finanszírozására, valamint a zöld kötvények bankok általi vásárlására (befektetésekre) vonatkozik, de ez a lista 2021-ben fokozatosan bővülni fog.

A kedvezményre vonatkozó adatszolgáltatás részleteit az MNB a következő hetekben egyezteti a bankokkal.

A zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény feltételrendszere