Budapest, 2021. április 16. Az MNB mától felfüggesztette az OTT-ONE Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó hiányosan – lényegi, a megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta megbízását. A jegybank jelenleg – már korábban megindított – célvizsgálatban tekinti át az OTT-ONE Nyrt. közzétételi gyakorlatát és a rendelkezésére álló adatok alapján feljelentést is tett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021. április 16-tól felfüggesztette az OTT-ONE Nyrt. részvényeivel való kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén. A felfüggesztés addig tart, amíg a tőzsdei kibocsátó a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves jelentést tesz közzé 2020. évi tevékenységéről.

A jegybanki lépés közvetlen oka, hogy az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálója – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 2021. április 15-én arról tájékoztatta a kibocsátót és az MNB-t, hogy a könyvvizsgálói megbízástól visszalép, és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést rendkívüli felmondással felmondja. A kibocsátó tegnapi rendkívüli közzététele során ugyan tájékoztatta a nyilvánosságot a könyvvizsgáló döntéséről, viszont annak indokát nem tette közzé. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanakkor ezt meg kellett volna tennie, az MNB ezért határozatában ennek pótlására kötelezte a kibocsátót.

A jegybank emellett jelenleg célvizsgálatot is folytat annak feltárása érdekében, hogy az OTT-ONE Nyrt. az elmúlt időszakban tájékoztatási kötelezettségét mindenben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítette-e.

A tőzsdei kibocsátóktól fokozottan várható el, hogy vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről a számviteli szabályokban meghatározott módon megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra. Az éves jelentés elmaradásának már a veszélye is a befektetők jogos érdekeit és a tőkepiac egyensúlyát veszélyezteti. Az éves jelentés biztosítja ugyanis, hogy a kibocsátó jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról és annak alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeni terveiről a befektetőkben megbízható és valós összkép alakulhasson ki. Az MNB ezért határozatában rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében kötelezte a kibocsátót, hogy tájékoztassa a jegybankot 2020. évi – független könyvvizsgáló által auditált – éves beszámoló elfogadása érdekében tervezett lépéseiről.

Mivel jelen körülmények között az MNB megítélése szerint a befektetőknek nem áll rendelkezésére minden, a megalapozott befektetési döntés meghozatalához szükséges információ, ezért az információs aszimmetria megszüntetéséig, azaz a 2020. pénzügyi évről készített – független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – éves jelentés közzétételéig az MNB az érintett részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztése mellett döntött.

Az MNB a már beszerzett információk elemzését követően – a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek eleget téve – az OTT-ONE Nyrt. tevékenységével összefüggésben feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.

A kibocsátók által nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat. Az MNB által kezdeményezett jogszabály-módosítás eredményeképpen a kibocsátóknál már csak olyan könyvvizsgáló láthat el könyvvizsgálói tevékenységet, aki rendelkezik kibocsátói minősítéssel. Mint a jelen eset is alátámasztja: a könyvvizsgálók szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az MNB – a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – hasonló esetekben a jövőben is valamennyi érintett könyvvizsgálótól elvárja a haladéktalan tájékoztatást. Az MNB-hez érkező ilyen jelzések ugyanis végső soron hozzájárulhatnak a befektetések biztonságának növeléséhez, a befektetők védelméhez és elősegíthetik a tőkepiac hatékony felügyeletét.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat