Budapest, 2021. szeptember 30. – A vizsgált indikátorok alapján és a koronavírus-járvány miatt kialakult komplex gazdasági helyzet hosszan tartó hatásait is figyelembe véve a ciklikus pénzügyi rendszerkockázatok szintje még nem indokolja az anticiklikus tőkepuffer előírását. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa ezzel összhangban az anticiklikus tőkepufferráta mértékét 2021. október 1-jét követően is 0 százalékon tartja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a hazai kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát változatlanul 0 százalékon hagyta.

A döntés alapjául szolgáló fő indikátor, az ún. hitel/GDP rés folytatta záródását, vagyis a hitelállomány GDP-hez viszonyított nagysága tovább közelített a becsült egyensúlyi értékéhez, de továbbra sem érte el azt. A rés záródása lassult és a várakozások szerint a következő negyedévekben ismét a nyílása várható. Ezt elsősorban a hitelállományok elmúlt évekhez képest lassuló növekedése és a gazdaság újraindulásával javuló GDP növekedési adatok magyarázzák. A hitel/GDP rés mellett a jegybank az ún. ciklikus rendszerkockázati térkép túlfűtöttségi és sérülékenységi indikátorkészletét is vizsgálja a tőkepufferrel kapcsolatos döntések meghozatala során. A figyelt mutatók nem támasztják alá a tőkepuffer előírásának szükségességét. Elsősorban a vállalati hitelezés alakulásával összefüggő mutatók, valamint a jövedelemarányos ingatlanár mutató jelzi a ciklikus rendszerkockázat kissé növekvő, de összességében továbbra is beavatkozást nem igénylő szintjét.

A 2020 tavaszán világméretűvé vált koronavírus-járvány korábbi hullámai súlyosan negatív gazdasági-pénzügyi következményekkel jártak. A jelentkező gazdasági sokkhatás érdemi fékező hatást fejtett ki a banki hitelezésre is, amelyet – a moratórium törlesztéseket mérséklő hatása mellett – jelentős kormányzati és jegybanki beavatkozással sikerült növekedésben tartani. A hazai gazdaság rendkívül gyors ütemben áll helyre, leszámítva egyes, különösen a járvány hatásainak kitett ágazatok lassabb újraéledését. Azonban a kormányzati és jegybanki intézkedések jelentős szerepére is tekintettel a ciklikus rendszerkockázatok gyors felfutására egyelőre nem lehet számítani. Összességében tehát effektív tőkekövetelmény meghatározása és a tőkepuffer felépítésének megkezdése jelenleg nem indokolt.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. A hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát az MNB negyedévente vizsgálja felül.

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információkról

Magyar Nemzeti Bank