Budapest, 2021. december 3. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021 decemberében eurolikviditást nyújtó devizaswap tendereket, illetve rövid futamidejű diszkontkötvényaukciót tart. Az MNB célja az aktív piaci jelenléttel, hogy kezelje a negyedév végi devizaswap-piaci feszültségeket, ezáltal erősítve a monetáris transzmisszió hatékonyságát, és ezen keresztül az árstabilitás fenntartását. Az MNB a devizaswap tendereket mennyiségi korlát nélkül hirdeti meg, azok finanszírozásához felhasználhatja a nemzetközi repo-keretszerződéseket is. Az első devizaswap tender megtartására 2021. december 7-én kerül sor.

Összhangban a Magyar Nemzeti Bank korábbi döntésével, valamint annak érdekében, hogy kezelje a negyedévvégi devizaswap-piaci feszültségeket, a jegybank decemberben eurolikviditást nyújtó devizaswap tendereket, valamint rövid futamidejű diszkontkötvény aukciót tart, erősítve a monetáris transzmisszió hatékonyságát és ezen keresztül az árstabilitás fenntartását.

Az MNB a devizaswap tendereket mennyiségi korlát nélkül hirdeti meg. A devizaswap finanszírozásához az MNB felhasználhatja az eurolikviditást nyújtó nemzetközi repo-keretszerződéseit. Az eurolikviditást nyújtó devizaswap terméktájékoztatója az alábbi linken érhető el: Terméktájékoztató.

A Monetáris Tanács 2021. november 16-i döntése értelmében az MNB monetáris politikai eszköztára eseti jelleggel meghirdetett, legfeljebb 1 hónapos futamidejű diszkontkötvénnyel egészül ki. A diszkontkötvényt az MNB mennyiségi korlát mellett bocsátja a bankok rendelkezésére. Az eszköz célja, hogy a bankrendszer mérlegalkalmazkodásának célzott támogatásán keresztül mérsékelje a negyedévek végén jelentkező devizaswap-piaci feszültségeket, így erősítse a monetáris transzmissziót. A jegybanki diszkontkötvény ismertetője az alábbi linken érhető el: Ismertető.

A devizaswap tenderek napjai 2021. december 7., 21., 30. és 31., míg a diszkontkötvény aukcióra december 20-án kerül sor. Az első egyhónapos futamidejű devizaswap tender induló értéknapja december 9., a második, kéthetes futamidejű devizaswap tender, illetve a jegybanki diszkontkötvény induló értéknapja egyaránt december 23., míg az utolsó két devizaswap tender induló értéknapja december 31. Valamennyi devizaswap ügylet, illetve a diszkontkötvény lejárati napja 2022. január 6.

Az euro/forint swap tenderek paramétereit tartalmazó tenderfelhívásokat az MNB a 2021. december 7-i tender napján 8:00 órakor, míg a december 21-i, 30-i és 31-i tenderek napján 9:00 órakor teszi közzé a jegybank honlapján és a hírügynökségi oldalakon. A jegybanki diszkontkötvény nyilvános ajánlattétele december 15-én, az ajánlattételi felhívás pedig december 17-én kerül közzétételre.

A jegybanki devizaswap tenderek és a diszkontkötvény aukció időpontjai
2021. december 7. és december 31. között

awergwegwefsdcwefwefwf.png