Budapest, 2021. március 31. – Megjelent a hitelintézetek digitális transzformációjáról szóló új MNB ajánlás. A nemzetközi szinten is újdonságnak számító, áprilisban hatályba lépő ajánlás kiadásával a hazai bankok digitalizációjának és ezáltal versenyképességének ösztönzése a cél. Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank részére való megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. október 31-ig.

A járványhelyzet a pénzügyi szolgáltatások esetében is rámutatott a digitalizáció fontosságára. Bár a hazai hitelintézetek az elmúlt időszakban egyre aktívabbak voltak a digitális megoldások terén, továbbra is komoly szemléletváltásra és ennek mentén jelentős és átfogó fejlesztésekre van szükség, amelyeket az MNB egy közös bankszektori minimumszintet meghatározó ajánlás kiadásával kíván támogatni. A jegybank ennek kapcsán egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak részére való megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. október 31-ig, melynek megvalósítását is folyamatosan nyomon követi majd. Az ajánlás kidolgozása előtt a jegybank előzetesen konzultált a piaci szereplőkkel és a Magyar Bankszövetséggel.

A nemzetközi szinten is újdonságnak számító ajánlás lefedi a banki működés minden jelentős területét, de különösen nagy hangsúlyt kaptak benne az ügyfelek kiszolgálásához, tájékoztatásához és esetlegesen panasztételéhez kapcsolódó digitális fejlesztések. Emellett cél volt a belső működés digitalizáltságának kiemelt kezelése is, beleértve a folyamatok átalakítását, automatizációját, a munkavállalók folyamatos képzését és a belső rendszerek megfelelő digitalizációját. Az ajánlásban megjelölt témaköröket tartalmazó digitális transzformációs stratégia a bankszektor szereplői számára közös iránytűként, egy iparági minimum-elvárásként szolgálhat.

Az ajánlás a digitalizációs szemlélet fokozottabb érvényesülését várja el a legfelső döntéshozó testületek, a hitelintézetek igazgatósági szintjein is. Az MNB a részére megküldött, hitelintézetek által elkészített digitális transzformációs stratégiában rögzített vállalások teljesítésének előrehaladásáról, visszaméréséről évente, minden év december 31-ig – először 2022-ben - beszámolót vár el az intézményektől mindaddig, amíg a stratégia szerinti legtávolabbi célkitűzés is megvalósult.

Magyar Nemzeti Bank