Budapest, 2021. február 5. – Az MNB 21 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti HBA Faktoring Kft.-re, továbbá egy magánszemélyre 20 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot rótt ki engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási, nevezetesen alkuszi tevékenység miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott a budapesti székhelyű, korábban a www.kopaszdmegabankod.hu címen elérhető honlapot is működtető HBA Faktoring Kft., illetve az azzal együttműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a társaság és a magánszemély végzett-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – pénzügyi közvetítői, különösen alkuszi, illetve követelésvásárlási tevékenységet. A piacfelügyeleti eljárása során az MNB 2020 novemberében kelt végzésében már ideiglenes intézkedésként megtiltotta a HBA Faktoring Kft.-nek és a magánszemélynek bármiféle jogosulatlan tevékenység végzését, a társaságról a jegybank a honlapján Figyelmeztetést is elhelyezett, illetve feljelentést tett az ügy kapcsán.

A vizsgálat feltárta, hogy a HBA Faktoring Kft., illetve a magánszemély mintegy 50-50 hazai fogyasztó részére végzett alkuszi tevékenységet. Meghatározott megbízási és sikerdíj fejében az adósok megbízásából és nevében eljárva tárgyalásokat folytattak különböző pénzügyi intézményekkel azért, hogy azok módosítsák az adott ügyfelekkel korábban megkötött hitelszerződéseket. Továbbá, a piacfelügyeleti eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján megállapításra került, hogy a HBA Faktoring Kft., illetve a természetes személy üzletszerűen követelésvásárlásra irányuló tevékenységet végzett.

A HBA Faktoring Kft., illetve a magánszemély ugyanakkor nem rendelkezett jegybanki engedéllyel a tevékenységek végzéséhez. Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy a társaság, illetve a magánszemély jogosulatlanul végeztek üzletszerűen pénzügyi közvetítői, alkuszi, illetve követelésvásárlási tevékenységet Magyarországon.

Az MNB 21 millió forint bírságot rótt ki a HBA Faktoring Kft.-re és 20 millió forint bírságot a magánszemélyre a jogosulatlanul végzett alkuszi tevékenységért. Az MNB a jövőre nézve azonnali hatállyal megtiltotta mindkettőjük számára az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését is.

A bírságösszegek megállapításánál súlyosító tényezőnek számított, hogy a HBA Faktoring Kft. professzionális intézmény látszatát keltette, továbbá a társaság és a magánszemély is hosszabb ideig, jelentős számú adós számára végezte tevékenységét. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy a vizsgálat során segítették a tényállás feltárását.

Az alkuszok az ügyfelekkel kötött megbízási szerződések alapján, azok nevében választanak ki megfelelő pénzügyi intézményt és segítik elő a vele való szerződéskötést. Tevékenységük során szigorú üzleti megbízhatósági, fogyasztóvédelmi és egyéb követelményeknek kötelesek megfelelni az ügyfelek érdekeinek védelmében. Rendelkezniük kell a tevékenységükből eredő károk fedezésére szükséges felelősségbiztosítással, megfelelő induló tőkével, vezető állású személyeiknek pedig szakmai végzettséget és gyakorlatot kell igazolni.

Magyar Nemzeti Bank