Budapest, 2021. december 20. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában hatmillió forintra bírságolta a KDB Bank Zrt.-t. A Hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján részben 2022. március végéig, részben június végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy a Hitelintézet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet, a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjtájékoztatásról szóló Korm. rendelet és az erős ügyfél-hitelesítésről és biztonságos kommunikációról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet több pontját.

A Hitelintézet – többek között – megsértette a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra és a keretszerződés tartalmi követelményeire, a másodlagos számlaazonosítók továbbítására, az azonnali átutalások átvételi idejének továbbítására, az értéknap alkalmazására és a haladéktalan jóváírásra, valamint a megfelelő részletezettségű és tartalmú díjtájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket. Továbbá a Hitelintézet nem rendelkezett olyan interfésszel, amely alkalmas a számlainformációs szolgáltatók, valamint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatók kiszolgálására és nem hozott létre tartalékmechanizmust arra az esetre, ha a célra rendelt interfész nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesít.

A jogsértésekre tekintettel az MNB hatmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak 2022. március végi, illetve egy esetben június végi határidővel történő megfelelésre kötelezte a Hitelintézetet. Az MNB a Hitelintézet terhére értékelte, hogy a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a Hitelintézet szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, belső eljárásrendjébe, illetve informatikai rendszerébe építetten állt fenn továbbá, hogy egyes jogsértések az adott típusú fizetési műveletek teljes körét érintették, illetve hogy az interfész hiánya potenciálisan más pénzforgalmi szolgáltatók működésére is kihatott.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.