Budapest, 2021. október 27. Az MNB témavizsgálata nyomán összesen 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A pénzváltók – amelyeket bankjaik e téren elégtelenül ellenőriztek – több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleiknél a pénzeszközök forrására, s hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is. A feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is stabil, megbízhatóan működik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020 augusztusától témavizsgálatot végzett a Raiffeisen Bank Zrt.-nél, a Takarékbank Zrt.-nél, illetve a két hitelintézet valamelyike által megbízott egyes pénzváltó ügynököknél, így a Best Change Team Kft.-nél, a Ciklámen-Tourist Idegenforgalmi Zrt.-nél, a Corner Trade Kft.-nél, az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-nél és a Szalai-Dodá Kft.-nél. A témavizsgálat a pénzváltási tevékenységhez kapcsolódó pénzmosás megelőzési eljárások, kontrollok alkalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartását tekintette át.

Mint a jegybank feltárta, a témavizsgálatban érintett pénzváltó ügynökök pénzváltási tevékenységük során több alkalommal nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelően tettek eleget a pénzmosásgyanús ügyletek kapcsán a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségüknek az illetékes pénzügyi információs hatóság felé. Ha ezek a – haladéktalanul megteendő – bejelentések elmaradnak vagy késedelmesen teszik meg azokat, az veszélyezteti a hatóság hatékony fellépését a pénzmosás- vagy terrorizmusfinanszírozás gyanús tranzakciókkal szemben.

Egyes pénzváltók emellett számos alkalommal nem is szerezték be a kockázatosnak tekintett ügyfeleiktől (még a jogszabályban előírt kötelező esetekben sem) az ügyfelek pénzeszközeinek forrására vonatkozó információkat, ezek hiányában pedig nem is ítélhették meg megfelelően az adott tranzakciók, illetve ügyfelek pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatát.

Az MNB hiányosságokat tárt fel egyes pénzváltóknál a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos szűrőrendszeri riasztások dokumentálása, s a vonatkozó eljárásrend kapcsán is. E monitoring tevékenység alapvető fontosságú a pénzmosási kockázatok megállapításához, hiszen elsődlegesen a szűrőrendszer által generált riasztások feldolgozása alapján állapítható meg a gyanús ügyletek bejelentésének szükségessége. A pénzváltók belső kockázatértékelése sem tartalmazta az elvárt módon a tevékenységükhöz kötődő pénzmosási kockázatokat, illetve egy pénzváltó ügynök esetében az egyes ügyletekhez, ügyfelekhez kapcsolódó adatmegőrzési gyakorlat sem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A jegybank megállapította, hogy a megbízó hitelintézetek – jogszabályból eredő kötelezettségük ellenére – saját ügynökeiknél végzett vizsgálataik során nem vagy nem teljeskörűen tárták fel a pénzváltók bejelentési, a pénzeszköz források eredetének azonosítására vonatkozó, illetve a szűrési és belső kockázatértékelésük elégtelen volta miatti jogszabálysértéseket. Márpedig a hitelintézetek ellenőrzései kiemelt jelentőségűek, hiszen (társasági formája, mérete alapján) nem minden pénzváltó ügynöknek kell belső ellenőrzési funkcióval rendelkeznie. Ha viszont nem megfelelőek a megbízó hitelintézet kontrolljai, azok nem tárják fel az ügynökei vonatkozó kockázatait.

Mindezek nyomán a jegybank a mindenkori pénzmosás megelőzési jogszabályoknak való megfelelésre vonatkozó figyelmeztetés mellett – határidők kitűzésével – kötelezte az érintett hitelintézeteket és pénzváltókat a jogsértések megszüntetésére, illetve a bankokat a pénzváltó ügynökeiknél elvégzendő teljes körű, a jogsértések kiküszöbölését célzó intézkedéseikre fókuszáló pénzmosás megelőzési vizsgálatok lefolytatására.

A hiányosságok miatt az MNB a Raiffeisen Bank Zrt.-re 16,25 millió, a Takarékbank Zrt.-re 12,5 millió, a Ciklámen-Tourist Idegenforgalmi Zrt.-re 36,875 millió, a Corner Trade Kft.-re 19,25 millió, az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-te 23,75 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki (a két további pénzváltó a figyelmeztetéseken és kötelezéseken túl nem kapott pénzbírságot). A bírságösszeg mértékét több esetben enyhítette, hogy az érintett társaságok megkezdték a hibák kijavítását.

Magyar Nemzeti Bank