Budapest, 2021. november 16. A hatékony monetáris transzmisszió folyamatos biztosítása és az év végi swappiaci volatilitás tompítása érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az eurolikviditást nyújtó swapeszköz fenntartása mellett további intézkedésekkel támogatja a pénzügyi piacok stabilitását. A Monetáris Tanács mai döntése értelmében a jegybank monetáris politikai eszköztára eseti jelleggel meghirdetésre kerülő, rövid futamidejű diszkontkötvénnyel egészül ki, melynek első aukciójára 2021 decemberében kerül sor. Az MNB döntött továbbá a devizaegyensúly mutató (DEM) szabályozás aszimmetrikus módosításáról, ami a rendszerkockázatok érdemi növekedése nélkül nagyobb teret ad a bankok devizaswap-piaci aktivitásának. Emellett döntés született a forintlikviditást nyújtó FX-swap tenderek meghirdetésének felfüggesztéséről és ezzel az eszköz kivezetéséről. A monetáris politikai intézkedések célja, hogy a rövid oldali kamatok minden részpiacon és minden időszakban összhangban alakuljanak a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel.

A hatékony monetáris transzmisszió folyamatos biztosítása és az év végi pénzpiaci volatilitás tompítása érdekében az MNB a pénzügyi piacok stabilitását támogató döntésekről határozott.

  1. Az év végi swappiaci feszültségek kezelése érdekében az MNB a korábbi negyedévek végéhez hasonlóan 2021. decemberében is megtartja eurolikviditást nyújtó FX-swap tendereit, amelyeket mennyiségi korlát nélkül hirdet meg. A negyedév végi swaptenderek immár több mint egy éve sikeresen tompítják a negyedévek végén kialakuló swappiaci feszültséget, így az MNB az év végén is a bankok rendelkezésére bocsátja ezt az eszközét.
  2. A Monetáris Tanács mai döntése értelmében az MNB monetáris politikai eszköztára eseti jelleggel meghirdetett, legfeljebb 1 hónapos futamidejű diszkontkötvénnyel egészül ki. A diszkontkötvényt az MNB mennyiségi korlát mellett bocsátja a bankok rendelkezésére. Az eszköz célja, hogy a bankrendszer mérlegalkalmazkodásának célzott támogatásán keresztül mérsékelje a negyedévek végén jelentkező swappiaci feszültségeket. Az eszköz lehetőséget ad a bankoknak, hogy az alacsony likviditású negyedév végi időszakokban egy likvid, könnyen elérhető eszközzel előre tervezhető módon kezeljék a swappiac tekintetében kiemelten fontos ügyfelekkel fennálló pozícióikat. Az első diszkontkötvény aukcióra 2021. decemberében kerül sor, év végén átnyúló lejárattal. A diszkontkötvénnyel kapcsolatos operatív részleteket az MNB a bankokkal való egyeztetést követően, 2021 december elejéig közzéteszi.
  3. A hatékony monetáris transzmissziót és a pénzügyi piacok stabilitását támogatja az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) által megindított makroprudenciális szabályozásváltozás is. A piaci folyamatok és pénzügyi rendszerkockázatok alakulását figyelembe véve a PST a mérlegen belüli nyitott devizapozíciót a mérlegfőösszeg arányában korlátozó devizaegyensúly mutató (DEM) szabályozás aszimmetrikus módosításáról döntött. A főleg deviza ügyfélbetétekhez köthetően folyamatosan emelkedő szektorszintű devizaforrás-többlet miatt a jelenlegi szabályozás gátolhatja egyes intézmények normál, túlzott kockázatvállalást nem jelentő likviditáskezelési ügyleteit. Emiatt a PST döntése alapján devizaforrás-többlet esetén a mutató megengedett legkisebb értéke -15 százalékról -30 százalékra változik, devizaeszköz-többlet esetén változatlan marad. A módosítás a rendszerkockázatok növekedése nélkül nagyobb teret ad a bankok devizaswap-piaci aktivitásának, hozzájárulva az MNB devizaswap-piachoz kapcsolódó monetáris politikai céljainak teljesüléséhez és a monetáris transzmisszió hatékonyságának növeléséhez. A vonatkozó MNB rendelet módosítása az Európai Központi Bankkal jelenleg is zajló egyeztetést követően, várhatóan 2021. december elején léphet életbe.
  4. Emellett döntés született a forintlikviditást nyújtó FX-swap tenderek meghirdetésének felfüggesztéséről és ezzel az eszköz teljes kivezetéséről. Ennek értelmében a jegybanki forintlikviditást nyújtó FX-swap tenderek 2021. november 16-tól nem kerülnek meghirdetésre. Az ügyletek teljes kifutásával a bankrendszer forintlikviditása az elkövetkező 10 hónapban mintegy 800 milliárd forinttal csökken. Az intézkedés ugyancsak a swappiaci feszültségek enyhítését szolgálja.

Az eseti jellegű rövid futamidejű diszkontkötvény, a forintlikviditást nyújtó jegybanki FX-swap eszköz kivezetése és a makroprudenciális szabályok módosítása – kiegészülve a már alkalmazott eurolikviditást nyújtó jegybanki FX-swap tenderekkel – komplex jegybanki intézkedéscsomagot alkotnak. A monetáris politikai intézkedések célja, hogy a rövid oldali kamatok összhangban alakuljanak a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel. Az eszközök sokfélesége biztosítja, hogy az MNB az alkalmazott banki működési modellhez illeszkedve, a piaci szereplők számára leginkább megfelelő eszközzel támogassa az év végi piaci folyamatokhoz való alkalmazkodást.