A Magyar Nemzeti Bank szervezésében magas szintű, jegybanki konferenciára került sor a Visegrádi Együttműködés létrejöttének 30. évfordulója alkalmából 2021. július 15-én. Az „Átmenet egy zöldebb gazdaságba – Kihívások és lehetőségek” című rendezvényen a V4 tagállamok jegybanki vezetői, illetve a régió vezető pénzügyi-gazdasági szakemberei vettek részt. A pandémiás helyzetre tekintettel online tartott konferencia központi kérdései a fenntartható gazdaságpolitika növekvő jelentősége és a zöld gazdasági fordulat voltak. A rendezvényt Matolcsy György, az MNB elnöke nyitotta meg, aki kiemelte a V4 történetének mérföldköveit. A konferencia nyitó ünnepségén beszédet mondott Peter Kažimír, a szlovák jegybank (Národná banka Slovenska) elnöke, Jiří Rusnok, a cseh jegybank (Česká národní banka) elnöke, Marta Kightley a lengyel jegybank (Narodowy Bank Polski) alelnöke is. A szakmai program két paneljének résztvevői a jegybankok klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepéről és a COVID-19 válságot követő zöld megújulás témájában folytattak beszélgetést.

A konferencia apropóját a Visegrádi Nyilatkozat aláírásának 30. évfordulója adta, amely 1991-ben új szintre emelte az évszázados múltra visszatekintő együttműködést. A rendezvényre emellett már a magyar V4 elnökség időszakában került sor, amelyet 2021. július 1-jén vett át Magyarország Lengyelországtól. A V4 országok együttműködése egyre több szakpolitikában, így a jegybankok közötti együttműködésben is tetten érhető, továbbá az MNB elkötelezett a regionális együttműködés támogatása és a V4 országok közötti kapcsolatok erősítése mellett is. A jegybank a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulójának tiszteletére egyedi emlékérmét bocsátott ki, amelyen a V4 földrajzi megjelenítése mellett az emblematikus Visegrádi Fellegvár is látható.

A V4 jegybankelnöki konferencia az „Átmenet egy zöldebb gazdaságba – Kihívások és lehetőségek” címet kapta, amellyel napjaink egyik legégetőbb kérdésére, a fenntartható gazdaságpolitika megteremtésének szükségességére kívánt reflektálni. A COVID-19 válság nyomán még inkább előtérbe került „zöld fordulat” elősegítése a pénzügyi szektor és a jegybankok számára is kiemelt feladatot jelent.

A rendezvényt Matolcsy György, az MNB elnöke nyitotta meg, aki beszédében összefoglalta az elmúlt évtizedek legfontosabb regionális gazdaságtörténeti eseményeit, és méltatta a V4 országok piacgazdaságra történő átállásának sikereit, amely során Magyarország eredményesen épített kedvező adottságaira. Matolcsy György hangsúlyozta, hogy a V4 országok előtt további sikerek állnak, ám ezek elérésének feltétele a zöld gazdaságra történő fokozatos átállás.

Matolcsy György gondolatébresztő köszöntőjét követően Peter Kažimír a szlovák jegybank (Národná banka Slovenska) elnöke tartott beszédet, amely során arra világított rá, hogy „fenntarthatósági forradalomra” van szükség, amelynek érdekében a jegybankok a kockázatok értékelése és a lehetséges hatások felmérése terén játszhatnak aktív szerepet.

Jiří Rusnok, a cseh jegybank (Česká národní banka) elnöke beszédében hangsúlyozta az „okos” intézkedések fontosságát, amelyek az egészséges makrogazdasági egyensúly fenntartásához is hozzájárulnak. Marta Kightley, a lengyel jegybank (Narodowy Bank Polski) alelnöke hangsúlyozta, hogy habár a jegybankok általánosságban nem töltenek be vezető szerepet a klímaváltozás elleni harcban, annak kihívásait nem hagyhatják figyelmen kívül.

A magas szintű nyitóelőadásokat két szakmai panel követte, amelyek során a konferencia résztvevői részletesen megvitatták a fenntarthatóság egy-egy kiemelt aspektusát. A jegybankok klímaváltozás elleni harcban betöltött szerepét górcső alá vevő panelbeszélgetés résztvevői a V4 jegybankok vezető tisztségviselői voltak. Az előadók egyetértettek abban, hogy a klímaváltozással összefüggő kérdéseket a központi bankok sem hagyhatják figyelmen kívül, ám a jegybanki szerepvállalás mértékét illetően további egyeztetésre és tapasztalatmegosztásra van szükség. A második panelbeszélgetés a COVID-19 válságot követő zöld megújulás kérdéseit taglalta. A régió vezető pénzügyi szakemberei kiemelték, hogy a járványhelyzet új lehetőséget teremtett a zöld és digitális átalakulás számára, amelynek megvalósítását nemzetközi együttműködés keretei között látják a leghatékonyabbnak.

A rendezvényt Dr. Patai Mihály, az MNB alelnökének összegző gondolatai zárták, aki méltatta a résztvevők által felvonultatott változatos gondolatokat és az élénk vitát. Patai Mihály emellett röviden megemlékezett a környezetvédelemmel összefüggő kérdések evolúciójáról, amely véleménye szerint a jövőben egyre fontosabb szerepet tölt majd be a közgondolkodásban.

A konferencia az alábbi linken visszanézhető: https://www.youtube.com/watch?v=Efr-v4pVl14