Megjelentek a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonú vállalatok éves pénzügyi számláinak 2021-es adatai, amelyek itt érhetők el:

Közösségi (állami és önkormányzati tulajdonú) vállalatok pénzügyi számlái (mnb.hu)???????

A publikált adatokból kiderül, hogy a nem pénzügyi vállalatok szektorában a közösségi vállalatok a szektor nem konszolidált mérlegfőösszegének és tulajdonosi tartozásainak mintegy 9 százalékát érték el 2021 végén. A pénzügyi eszközök tekintetében a közösségi nem pénzügyi vállalatok részesedése jelentősen növekedett, és meghaladta a 10 százalékot. A reáleszközök és a mérlegfőösszeg alakulására jelentős csökkentő hatást gyakorolt, hogy a MÁV Zrt. 2022-ben 2019 első negyedévéig visszamenőleg átsorolásra került a nem pénzügyi vállalatok szektorából az államháztartásba. 2021-ben a közösségi nem pénzügyi vállalatoknak csekély mértékű finanszírozási igényük volt (42 milliárd forint). A most publikált adatokból további részletes információk nyerhetők a közösségi tulajdonú pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok pénzügyi eszközeiről és kötelezettségeiről.

Az éves pénzügyi számlák mellett a nem pénzügyi közösségi vállalatok esetében rendszeresen publikálásra kerül a nagyobb vállalatok negyedéves összesített mérlege is, amely az alszektor mérlegfőösszegének kb. 90 százalékát lefedi, a mérlegek idősora elérhető itt:

Közösségi (állami és önkormányzati tulajdonú) nem pénzügyi nagyvállalatok főbb pénzügyi adatai (mnb.hu)