Budapest, 2022. szeptember 16. Az MNB bő fél éve célvizsgálatot folytat a SET GROUP Nyrt.-nél a nyilvános közzétételek megalapozottságát áttekintve, azonban a kibocsátó hónapok óta nem teljesíti a felügyelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. A jegybank emiatt kétszer már eljárási bírságot szabott ki, s szükség esetén kész akár a legsúlyosabb szankció alkalmazására is, ha a – jelenleg is tőzsdei felfüggesztés alatt álló – kibocsátó továbbra is akadályozza az MNB törvényes vizsgálatát.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022 februárja óta célvizsgálatot folytat a SET GROUP Nyrt.-nél (SET GROUP) a kibocsátó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos gyakorlatának jogszerűsége, a közzétételek megalapozottsága és azok jogszabályi megfelelőségének áttekintésére (beleértve a bennfentes információkkal kapcsolatos közzétételeket is).

Eljárása során a jegybank – a szokásos vizsgálati gyakorlatnak megfelelően – több alkalommal hívta fel a kibocsátót adatszolgáltatásra, illetve nyilatkozat megtételére. A SET GROUP azonban a vizsgálatot végző jegybank felhívásainak nem tett teljeskörűen eleget. A kibocsátó ezzel súlyosan sérti a jogszabályban foglalt kötelezettségét és akadályozza a felügyeleti eljárást. Emiatt az MNB – miután a SET GROUP kérésére határidőt is hosszabbított az adatközlésekre – a nyár folyamán végzéseiben már két alkalommal is eljárási bírsággal sújtotta a kibocsátót.

Az MNB által előírt adatszolgáltatás teljesítése egy tőzsdei cég esetén is alapvető fontosságú, hogy a jegybank meggyőződhessen a kibocsátó – minimum követelményként is azonosítható – jogszerű működéséről: többek között a befektetők tájékoztatásáról, az átláthatóságról és a bennfentes információk kezeléséről.

Mint emlékezetes, a jegybank 2022. május 3-án felfüggesztette a SET GROUP részvényeinek tőzsdei kereskedését, felügyeleti bírságot szabott ki és feljelentést is tett, mivel a kibocsátó nem tette közzé határidőben a 2021-es pénzügyi évről készített éves jelentését. A felfüggesztés azóta is érvényben van.

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival szemben magas szintű tájékoztatási követelményeket állít a jogalkotó. Ezzel összhangban a jegybank folyamatosan vizsgálja a tőzsdei kibocsátók által nyilvánosságra hozott információkat, szükség esetén további adatokat kér be annak ellenőrzésére, hogy a kibocsátó valamennyi, a megítélésének befolyásolására alkalmas információt határidőben megosztott-e a nyilvánossággal.

Ha az MNB ellenőrzése során a közzétételi, tájékoztatási előírások megsértését tapasztalja, úgy következetesen fellép annak mielőbbi megszüntetése érdekében. A mostanihoz hasonló súlyú mulasztássorozat – és különösen annak esetleges folytatása – esetén a jegybank kész akár a tőzsdei kibocsátókkal szembeni legsúlyosabb szankció – azaz a tőzsdei termék terméklistáról történő törlés intézkedésének – alkalmazására is, melyre az MNB levélben is felhívta a kibocsátó figyelmét.

Magyar Nemzeti Bank