Budapest, 2022. június 30. – Az MNB az elmúlt negyedévekben érdemi és növekvő túlértékeltséget mért a lakáspiacon, amely a hitelezéssel összefüggő bankszektori kockázatok növekedésével párosult. Ezek a kockázatok egyelőre az elmúlt hónapok háborús helyzettel összefüggő bizonytalanságával együtt sem mérséklődtek, így a bankok ellenállóképességének szabályozói eszközökkel való támogatása indokolt. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa ezért a banki tőkekövetelmények emelése mellett döntött, és az anticiklikus tőkepufferráta mértékét annak 6 éve való bevezetése óta először, 2023. július 1-jétől 0,5 százalékra emeli.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a magyarországi kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát 2023. július 1-jével 0,5 százalékra emeli. A koronavírus járvány alatti bizonytalanság a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a tőkekövetelmények feloldását, illetve előírásuk eltolását igényelte annak érdekében, hogy a hitelintézetek megfelelően tudják finanszírozni a reálgazdaság válsághelyzetből való kilábalását. Az MNB ennek megfelelően az addig bevezetett makroprudenciális tőkepufferek feloldásáról döntött 2020 tavaszán, támogatva a sikeres hitelalapú válságkezelést. A gazdaság újranyitásával és a bizonytalanság mérséklődésével azonban mind a vállalati, mind a háztartási szegmensben folytatódott az erős hitelezés és a banki kockázatvállalás szempontjából kiemelten fontos lakásár-emelkedés. Többek között ebből is adódóan historikusan magas szintre emelkedett az országos lakáspiaci túlértékeltség, ami az elmúlt hónapokban látott lakásár-emelkedés következtében még az erős lakossági jövedelem-dinamika mellett is tovább nőhetett. Emiatt a PST értékelése alapján a banki sokkellenálló-képesség erősítése vált szükségessé, amit a ciklikus kockázatok kezelésére hivatott anticiklikus tőkepuffer (Countercyclical Capital Buffer, CCyB) előírása támogathat. Az intézkedés összhangban van az elmúlt időszakban látott európai uniós szabályozói gyakorlattal és az Európai Rendszerkockázati Testület hazai lakóingatlan-piacra vonatkozó figyelmeztetésével.

A jelenlegi érdemi szabad tőkepufferek egy részét szabályozói célokra fenntartó, 0,5 százalékpontos ráta előírása az orosz-ukrán háborús helyzetből adódó bizonytalanságot figyelembe véve sem növeli túlzottan a bankszektor terheit, így nem gátolja a szükséges bankrendszeri hitelezési kapacitások fenntartását, miközben támogatja a stabil működés fenntartását. Az egyedi szintű esetleges alkalmazkodást segíti, hogy a tőkepuffer fenntartását 12 hónapos felkészülési időt biztosítva, 2023. július 1-től várja el az MNB.

Az anticiklikus tőkepuffer a kombinált pufferkövetelmények részét képező makroprudenciális tőkekövetelmények egyik eleme, amelyek a globális pénzügyi válságot követően a banki tőkemegfelelés erősítése keretében kerültek bevezetésre. A makroprudenciális tőkepufferek célja a túlzott mértékű rendszerszintű, a gazdaság egészének károsítására alkalmas pénzügyi kockázatok mérséklése a bankrendszer sokkellenálló (veszteségviselő) képességének növelésén, vagy a megfelelő mérlegalkalmazkodás (pl. hitelezési aktivitás) ösztönzésén keresztül. A makroprudenciális tőkepufferek a szabályozói minimum tőkemegfelelés veszélyeztetése nélküli növelik a banki sokkellenálló képességet, átmeneti nemteljesítésük pedig enyhébb következményekkel jár, ami a kockázatok materializálódása esetén támogatja az intézmények hitelezési kapacitásának fenntartását, a gazdaság zökkenőmentes finanszírozását és a pénzügyi rendszer ciklikusságának tompítását.

A hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát az MNB negyedévente, a jelentős harmadik országok jelenleg változatlan listáját, illetve az azokra vonatkozóan alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráták mértékét évente vizsgálja felül. A mostani döntéssel aktivált pufferráta mértékét így a jövőben is a negyedéves döntések során, a kockázatok alakulásától függően határozza majd meg a Pénzügyi Stabilitási Tanács.

Tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információk

Szakértői prezentáció az anticiklikus tőkepufferráta aktiválását indokoló kockázatokról

Magyar Nemzeti Bank