Budapest, 2022. május 7. - A Nagy könyvünnep és kortárs művészeti kiállítás programsorozat nyitó rendezvényén mutatták be ünnepélyes keretek között a Magyar Nemzeti Bank (MNB) "Új fenntartható közgazdaságtan - globális vitairat" című kötetét. A nagyszabású mű egyik fő üzenete, hogy világunkban az élet minden területén fenntarthatósági fordulatra van szükség, ám ehhez szükség van a közgazdasági gondolkodás alapvető átalakítására. Az új közgazdaságtan alapvető felismeréseinek kibontása a jelen nemzedék feladata, ezért a jegybank most kiadott vitairata élénk párbeszédet kezdeményez a mindenkit érintő globális témában.

A könyv alapjául Matolcsy György tézisei szolgáltak, amelynek kiinduló gondolata, hogy mára a korábbi klasszikus, neoklasszikus, liberális, szociális piacgazdasági és más közgazdasági elméletek érvényüket vesztették, helyükre pedig egy új, most formálódó elmélet lép: a hosszútávú, fenntartható közgazdaság elmélete. A vitairat alapját adó esszében a jegybank elnöke ennek az új elméletnek a legfontosabb elveit fogalmazza meg, az ünnepélyes könyvbemutatón megtartott előadásában pedig részletesen be is mutatta a fő megállapításokat.

Előadásában a jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az új gazdasági elmélet középpontjában már nem a tőke és a nyereség, hanem a közérdek, tehát a fenntarthatóság és az élet megbecsülése áll. Kiemelte, hogy az exponenciálisan bővülő tudás és a technológiai forradalmak leváltják a csökkenő hozadék elvét, és a tudás, valamint a felhalmozott adat válik központi tényezővé. A tudás az első olyan gazdasági erőforrás, ami megosztásával, tehát fogyasztásával exponenciálisan bővül. A tudás, információ, adat technológiai forradalma egyesíti a hagyományos közgazdaságot a többi társadalomtudomány, végül pedig a természettudományok világával. Matolcsy György rávilágított arra, hogy ebben az állandóan változó világban már nincs kőbe vésett, hagyományos közgazdaság, csak egy állandóan változó közgazdaság, éppen ezért a ma használt gazdasági mérőszámok mellett és helyett újakra is szükség van. A jegybankelnök az állam változó szerepe kapcsán kiemelte, hogy a jövőben a digitális átállás és a zöld átmenet, az oktatás és az egészségipar, a családok és a közösségek, valamint a közvagyon és a kulturális vagyon megóvása és megerősítése kerül az állami működés középpontjába.

Az előadást követően az MNB három alelnöke, Virág Barnabás, Kandrács Csaba és Patai Mihály is méltatták a több mint negyven szerző által írt vitairatot. Virág Barnabás, aki egyben a kötet egyik szerkesztője is, külön megköszönte a vitairat megalkotásában részt vevő minden szakértő és szerző áldozatos munkáját, és példaértékűnek nevezte azt a szakmai összefogást, ami megelőzte a kötet megszületését.

A beszédeket követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Kocziszky György, a Monetáris Tanács tagjának, Palotai Dániel, az IMF ügyvezető igazgatójának és Baksay Gergely, a jegybank ügyvezető igazgatójának részvételével. A kerekasztal-beszélgetést követően a több száz fős közönség számára lehetőség volt kérdések megfogalmazására is a szerzők felé.

A vitairatot Baksay Gergely, Matolcsy György és Virág Barnabás szerkesztette, a kötetben található tanulmányok szerzői pedig név szerint: Asztalos Péter, Babos Dániel, Balogh András, Bense Richárd, Bögöthy Zoltán, Csizmadia Norbert, Csongrádi Erika, Dancsik Bálint Danóczy Bálint, Drabancz Áron, El-Meouch Nedim Márton, Fáykiss Péter, G. Szabó András, Gábriel Péter, Hamvai Réka, Hausmann Róbert, Horváth-Hajzer Ágnes, Horváth Balázs, Izsák Gábor, Juhász Katalin, Kis Katalin, Kiss M. Norbert, Kocziszky György, Kolozsi Pál Péter, Lehmann Kristóf, Martonosi Ádám, Matolcsy György, Nagy Koppány, Nyikes Ádám, Palicz Alexandr, Papp Dávid, Sajtos Péter, Sárvári Balázs, Szalai Zoltán, Szász Katinka, Tordai Szilveszter, Tóth Ferenc, Török Gergő, Török László, Tringer Bence, Varga Balázs, Varga Márton, Várnai Tímea, Vonnák Balázs, Zanaty Krisztina.

Az egyes fejezetekhez javaslataikkal hozzájárultak, illetve támogatást nyújtottak a szerzőknek: Balatoni András, Balogh Csaba, Csomós Balázs, Felcser Dániel, Kicsák Gergely, Kuti Zsolt, Nagy Tamás, Oláh Zsolt, Soós Gábor Dániel, Szakács János, Szalai Ákos, Várhegyi Judit.

A vitairat és a hozzá kapcsolódó tanulmányok letölthetőek a könyv weboldaláról:

https://www.mnb.hu/web/ujfenntarthat