Új Fenntartható Közgazdaságtan

A vitairat és a szakkönyv, valamint a kapcsolódó adattáblák és háttéranyagok ingyenesen letölthetőek

Új vitairatot mutatott be a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) május 7-én mutatta be új vitairatát, amely a fenntartható közgazdaságtanról szólt. Az új kötet tanulságait előadások és kerekasztalbeszélgetés keretében vitatták meg közgazdászok és jegybankárok...

Bővebben a könyvbemutatóról

24 fejezet
24 kulcsgondolat

Matolcsy György

A civilizációnak a fennmaradása érdekében fenntarthatósági fordulatot kell végrehajtania.

Ugrás a fejezethez

Vonnák Balázs

„Az új jövőképek által irányított felzárkózásokat már csak a fenntarthatósági gondolat köré lehet szervezni.”

Ugrás a fejezethez

Lehmann Kristóf

„A tudományos gondolkodásnak az a lényege, hogy nem ragadunk le egyetlen bizonyosságnál, egyetlen adott világképnél sem, hanem mindig készen állunk rá, hogy változtassunk rajta.”
(Carlo Rovelli)

Ugrás a fejezethez

Szalai Zoltán

„A kapitalizmus a lelke mélyén kreatív rombolás.”
Joseph A. Schumpeter

Ugrás a fejezethez

Horváth Balázs István, Kiss M. Norbert, Kolozsi Pál Péter

„A gazdasági folyamatokat széles spektrumban, valamint a fenntarthatósági és stabilitási aspektusokat is figyelembe véve szükséges vizsgálni. Ebben segíthet az egyéb tudományágaktól való tanulás, ahogy az korábban, a közgazdaságtan megszületésénél is jellemző volt.”

Ugrás a fejezethez

Asztalos Péter Hugó

„A 4T szerepe felértékelődik: a tudás, a tőke, a tehetség és a technológia lesz a gazdasági növekedés forrása.”

Ugrás a fejezethez

Várnai Tímea

„A beruházás a jövő termelésének alapja”

Ugrás a fejezethez

Martonosi Ádám

„Az exponenciálisan bővülő tudás és a technológiai forradalmak leváltják a csökkenő hozadék elvét.”

Ugrás a fejezethez

Balogh András, Hamvai Réka Margit, Horváth Gábor, Nyikes Ádám, Török Gergő

„A kialakulóban lévő digitális és fenntartható gazdaság és társadalom megteremtették az igényt az új korszak pénzére.”

Ugrás a fejezethez

Dancsik Bálint, Drabancz Áron, El-Meouch Nedim Márton, Nagy Koppány, Bense Richárd, Török László, G. Szabó András

„A sokoldalú, kiegyensúlyozott és széles körben elérhető finanszírozási struktúra képes megalapozni Magyarország további felzárkózását”

Ugrás a fejezethez

Juhász Katalin

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
David Bower, környezetvédelmi aktivista

Ugrás a fejezethez

Izsák Gábor, Palicz Alexandr, Szász Katinka, Varga Balázs

„A gazdaság sikeres digitalizációja valamennyi szektorban adatfókuszú fordulatot igényel.”

Ugrás a fejezethez

Babos Dániel

„Azt gondolom, hogy a következő évszázad a komplexitás évszázada lesz.”
Stephen Hawking (2000)

Ugrás a fejezethez

Kis Katalin

„A korszakot, amibe beléptünk, kreatív kornak nevezem, mert a kreativitás visz minket előre, az gazdaságunk elsődleges mozgatórugója.”
(Richard Florida)

Ugrás a fejezethez

Danóczy Bálint – Sajtos Péter

„Új lámpát adok a régiért, a szemetet arannyá változtatom.”
(Aladdin, Walt Disney)

Ugrás a fejezethez

Tringer Bence

„A közgazdasági összefüggések egyre gyorsabban változnak, ezért egyre több és gyorsabb tényezőt kell mérni… Ehhez a ma használt mérőszámok mellett és helyett újakra van szükség”

Ugrás a fejezethez

Bögöthy Zoltán, Hausmann Róbert

„A környezetszennyezést, nem az embereket kell adóztatnunk.”
António Guterres, ENSZ főtitkár

Ugrás a fejezethez

Gábriel Péter

„Ha erős szél fúj, van, aki falakat épít, és van, aki szélmalmot.”
kínai mondás

Ugrás a fejezethez

Papp Dávid, Sárvári Balázs, Varga Márton

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”
Szent-Györgyi Albert

Ugrás a fejezethez

Tóth Ferenc

„A túlzott és növekvő jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek hátráltatják a fenntartható növekedést és a felzárkózást.”

Ugrás a fejezethez

Horváth-Hajzer Ágnes, Csongrádi Erika, Tordai Szilveszter

„Vannak, akik az innovációt változásnak tekintik, de mi soha nem így gondoltunk rá. Az innováció az, ami jobbá teszi a dolgokat.”
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója

Ugrás a fejezethez

Kreiszné Hudák Emese, Zanaty Krisztina, Asztalos Péter Hugó

„A fejlett társadalmak számára a 21. század egyik legjelentősebb gazdasági-társadalmi kihívása a népesség idősödéséből adódó problémák kezelése.”

Ugrás a fejezethez

Kocziszky György

Az értékalapú közgazdaságtan kiindulópontja, hogy az absztrakt modellek világán kívül van „jó” és „rossz” növekedés.

Ugrás a fejezethez

Csizmadia Norbert

„A Földrajz visszatért, és a fúziók korában még fontosabbá vált.”

Ugrás a fejezethez

Új fenntartható közgazdaság

Matolcsy György

A fenntartható magyar felzárkózáshoz biztos gazdaságelméleti alapok kellenek, miközben a korábbi közgazdasági elméletek már nem érvényesek. Helyükre a hosszútávú, fenntartható közgazdaság elmélete lép. Kik gondolkodnának erről, ha nem mi, unortodox közgazdászok, és mikor, ha nem most, éppen a sikert ígérő felzárkózás közben.

I. A fenntarthatóság a 21. századi közgazdaság alapja

I. A fenntarthatóság a 21. századi közgazdaság alapja

A gazdasági növekedés fenntarthatósági korlátai

Vonnák Balázs

Egyre többet foglalkoznak manapság a gazdasági növekedés korlátaival közgazdász körökben és a sajtóban egyaránt. Tudunk-e már eleget arról, hogyan fogja a klímaváltozás, a társadalmak elöregedése és a magas eladósodás felemészteni a jövő generációinak jólétét? Tudunk-e tenni ellene?

Csak a változás állandó: a közgazdaságtudomány újabb változás küszöbén

Lehmann Kristóf

A tudományos gondolkodásnak a lényege, hogy mindig készen kell állni arra, hogy változtassunk rajta. Napjaink közgazdaságtanának úgy kell megújulnia, hogy reagálni tudjon a digitalizáció folyamatára, a globalizáció új hullámára és a környezeti erőforrások globális kizsákmányolásából adódó kihívásokra.

Új technológiai korszakba lépünk

Szalai Zoltán

Vajon mi a közös a vízimalomban és a futószalagban, a vasútban és a digitális országútban? Féljünk-e a robotoktól, vagy olyan eszközökként tekintsünk rájuk, mint amelyek megszabadítanak a felesleges testi és szellemi erőfeszítésektől? Mit üzen a múlt a jövőnek? Feltesszük a legfontosabb kérdést is: képesek vagyunk-e tanulni a múltból?

Multidiszciplinaritás és közgazdaságtan - Mit tanulhatnak a közgazdászok más tudományágaktól?

Horváth Balázs István, Kiss M. Norbert, Kolozsi Pál Péter

A megújuló közgazdaságtan középpontjában a hosszútávú gondolkodásnak és a fenntarthatóságnak kell állnia, aminek eléréséhez elengedhetetlen, hogy integrálja más tudományágak eredményeit, látásmódját. Jelen fejezetben azt járjuk körül, hogy mit tanulhat a közgazdaságtan az egyéb tudományágaktól.

II. Az új gazdaság új erőforrásokon alapszik

II. Az új gazdaság új erőforrásokon alapszik

Tudás - A tehetség és a kreativitás a gazdasági növekedés valódi forrása

Asztalos Péter Hugó

A 21. században a tudás szerepe felértékelődik, a gazdagság forrása egyre inkább a szellemi tőke, a tehetség és a kreativitás lesz. Sikerek eléréséhez így gyorsan reagáló oktatási rendszerre, egész életen át tartó folyamatos önfejlesztésre és új összefüggések megteremtésének képességére van szükség.

A tőke és a gazdasági növekedés kapcsolata - A mennyiségi szemléletből a minőség felé

Várnai Tímea

A fenntartható felzárkózás sikerességében az új technológiai forradalom és a digitalizáció fejlődésével felértékelődött az „okos” tőke, azaz az információs és kommunikációs technológia és az immateriális javak szerepe, ugyanis az „okos” beruházások jelentősen javítják a hatékonyságot és a termelékenységet.

Technológia - Elérhetünk a növekvő hozadék törvényéhez

Martonosi Ádám

A 21. század új technológiai vívmányai segítségével a vállalatok egy szűk csoportja átléphet olyan korábbi szabályokat, amelyek a közgazdaságtan vastörvényeinek tűntek. A technológiában és a tudás felhalmozásában rejlő lehetőségeken keresztül elérhetünk a növekvő hozadék törvényéhez.

Pénz - A digitális jegybankpénz átírja a pénzhez való hozzáférést

Balogh András, Hamvai Réka Margit, Horváth Gábor, Nyikes Ádám, Török Gergő

A fejezetben a pénz fejlődésének állomásain keresztül jutunk el a jövő pénze felé támasztott elvárásainkhoz. A jövő pénzének támogatnia kell az innovatív megoldásokat, a digitális pénzügyi bevonódást és a fenntarthatóságot. Ezekre a kihívásokra egy lehetséges megoldás a digitális jegybankpénz.

A gazdaság finanszírozásának új és fenntartható formái - Előnyök és dilemmák

Dancsik Bálint, Drabancz Áron, El-Meouch Nedim Márton, Nagy Koppány, Bense Richárd, Török László, G. Szabó András

A gazdaság működéséhez elengedhetetlen külső finanszírozás csak kiegyensúlyozott forrásszerkezet mellett fenntartható. Kulcskérdés a banki és piaci alapú finanszírozás egyensúlyának megtalálása, a fintech és bigtech cégek megfelelő integrálása. A fenntartható gazdasági fejlődéshez pedig elengedhetetlen a stabil állam- és gazdaságfinanszírozási szerep miatt az intézményi befektetői szektor méretének növelése.

Zöld fordulat szükségessége az elméletben és a gyakorlatban - Erőforrásaink tegnap, ma és holnap

Juhász Katalin

Az emberiség évente már 1,7 Földnyi természeti erőforrást él fel, ami visszafordíthatatlan és végzetes következményekkel járhat. A jövő kulcsa, hogy a környezeti fenntarthatóságot a közgazdasági elmélet-ben és gyakorlatban is alkalmazzuk, például a zöld adók aktív és innovatív használatával.

Adat - Az új olaj, a legújabb termelési tényező

Izsák Gábor, Palicz Alexandr, Szász Katinka, Varga Balázs

A digitális fejlődés nyomán óriási adatmennyiség vált elérhetővé, ami teljesen új alapokra helyezi a gazdaság és a társadalom működését. Az előnyök kiaknázása azonban a kockázatokat is kezelő állami szerepvállalást igényel, amihez a különösen adatintenzív pénzügyi szektor tesztprojektként szolgálhat.

Bizalom - A komplexitás és hálózatosodás feltétele

Babos Dániel

A 21. századra a gazdaság és a társadalom egy rendkívül komplex rendszerré vált, mely hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a résztvevők között fennálljon a bizalom. A globális megatrendek azonban a bizalom megrendüléséhez vezettek, melynek visszaépítése érdekében a gazdaságpolitikának cselekednie kell.

III. Hogyan áll elő az „érték” a 21. században?

III. Hogyan áll elő az „érték” a 21. században?

Gazdasági értékteremtés a digitális korban - Az érték alapja a tudás, a kreativitás, a piaci rés

Kis Katalin

A jövő fenntartható gazdasága a hagyományos erőforrások helyett az emberek és vállalatok tehetségén, kreativitásán és kockázatvállalásán nyugszik. A jövő munkaerőpiacán mindenkinek plusz hozzáadott-értéket kell képviselnie, a vállalkozók számára a legfontosabb az új ötlet, a piaci rés megtalálása.

A termelés és szolgáltatás új formái - Hozzáférés, körforgásos és platform gazdaság

Danóczy Bálint, Sajtos Péter

Az iparágak évszázadok óta a lineáris gazdasági modell szerint működnek, amelyben a folyamatos növekedés és az abban való hit teremt(ett) értéket. A közgazdaságtan új, fenntartható iránya azonban már az erőforrások és a termékek többszöri felhasználására, a körforgásos gazdaságra fókuszál.

Az új gazdaság a mérés reformját teszi szükségessé

Tringer Bence

A közgazdasági összefüggések egyre gyorsabban változnak, ezért egyre több tényező, egyre gyorsabb mérésére van szükség. Lépést kell tartani a gazdaság szerkezetváltozásával, melyet kiemelten támogat az adattudomány fejlődése. A jövő gazdaságstatisztikai eszközei a hosszú távú fenntarthatóság köré szerveződhetnek majd.

IV. Piac és állam egyensúlya

IV. Piac és állam egyensúlya

Új, zöld és fenntartható adórendszer - A családbarát, digitális és környezetbarát modern adózás alapvetései

Bögöthy Zoltán, Hausmann Róbert

A jövő adórendszere fenntartható, amennyiben a gazdaságpolitikai célok teljesítése mellett hatékony választ ad a zöld és digitális gazdasági átállásra, valamint a demográfiai kihívásokra is. A fenntartható adórendszerek kevésbé az egyént, inkább a környezetterhelő vállalati tevékenységet adóztatják.

Állami és piaci szinergia az innovációk megvalósításában

Gábriel Péter

A 21. század komplex kihívásai következtében a kormányzati innovációs politikák átalakulóban vannak. Az innovációk finanszírozásán túl a kormányzatok nagyobb szerepet fognak vállalni az innovációs célok kijelölésében és az innovációs projektek koordinációjában.

Fenntartható pénzügyek - A pénzügyi rendszer és a fenntarthatóság új kapcsolata

Papp Dávid, Sárvári Balázs, Varga Márton

A klímaváltozás új kihívások elé állítja a pénzügyi rendszert és annak szereplőit, beleértve a jegybankokat is. A környezeti fenntarthatóság szempontjainak integrálásával a pénzügyi szektor a pénzügyi, és ezáltal a gazdasági stabilitás zálogává válhat, amely egyúttal az árstabilitás megőrzéséhez is elengedhetetlen.

Jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek

Tóth Ferenc

A fenntarthatóság fontos aspektusa a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek alakulása. A nagyobb egyenlőtlenség a jövedelmi osztályok közötti mobilitás és a humán tőkében lévő potenciál kibontakozásának csökkenésével is együtt jár, hátráltatva a fenntartható növekedést és a felzárkózási folyamatot.

Adatvédelem, szabályozás a hálózatos monopóliumok ellen

Horváth-Hajzer Ágnes, Csongrádi Erika, Tordai Szilveszter

Az adatvédelem és az adatmonopóliumok helyzete az elmúlt években fontos témává vált mind a jogalkotók, mind pedig a közgazdászok életében és beférkőzött az átlagemberek gondolkodásába is. A fejezet segít megérteni az adatgazdálkodás terén jelenleg zajló folyamatokat és szabályozási törekvéseket, valamint bemutatja a monopóliumok kialakulásának folyamatait.

V. Mélystruktúrák a gazdaság mögött

V. Mélystruktúrák a gazdaság mögött

A demográfiai folyamatok gazdasági hatásai

Kreiszné Hudák Emese, Zanaty Krisztina, Asztalos Péter Hugó

A demográfiai folyamatok a korábbiaknál erősebb gazdasági és társadalmi hatásokkal járnak majd a következő évtizedekben. A munkaképes korúak száma várhatóan csökkenni fog Európában, így célzott munkaerőpiaci beavatkozásokra és az állami ellátórendszerek fenntarthatóságának javítására lesz szükség.

Értékrend és kultúra a fenntartható gazdasági növekedés mögött

Kocziszky György

Van jó és rossz növekedés? Milyen szerepet játszik az értékrend és a kultúra a fenntartható és a fenntarthatatlan növekedésben? E kérdésekre a közgazdaságtan elméletének, gazdaság- és kultúrtörténeti, etikai és gazdaságpolitikai összefüggéseinek vizsgálata alapján kísérlünk meg választ adni.

Geofúzió, térszerkezet és geopolitika

Csizmadia Norbert

A közgazdaságtan kibővült, 21. századi eszközrendszerében kiemelt szerepet kap a geopolitika. E fejezet a földrajzi és gazdasági összefüggések segítségével értelmezi a globális gazdasági és geopolitikai folyamatokat, megalkotva a 21. század új, globális geofúziós térképét.

Impresszum

ÚJ FENNTARTHATÓ KÖZGAZDASÁGTAN
Globális vitairat
Szerkesztette: Baksay Gergely, Matolcsy György, Virág Barnabás
Kiadja: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina körút 55.
ISBN 978-615-5318-51-1

ÚJ KÖZGAZDASÁGTAN A FENNTARTHATÓSÁGÉRT
Háttéranyag / Szakkönyv
Szerkesztette: Baksay Gergely, Matolcsy György, Virág Barnabás
Kiadja: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina körút 55.