Budapest, 2022. december 9. – A Magyar Nemzeti Bank felkérésére a fenntartható gazdasági növekedés megvalósításáról tartott előadást Jeffrey D. Sachs közgazdász professzor, a Columbia Egyetem Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója. Az előadást megelőzően Matolcsy György és Patai Mihály találkozott a professzorral, és megvitatták nézeteiket a jegybankok fenntartható gazdaságban betöltött jelenlegi és jövőbeni szerepéről.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) dolgozói és meghívott vendégek előtt tartott előadást Jeffrey D. Sachs amerikai közgazdász professzor, a Columbia Egyetem Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója. A professzor szakmai munkásságának központi gondolata, hogy a nemzetközi kooperációt és párbeszédet kell előtérbe helyezni az olyan globális kérdések megoldásában, mint a fenntartható, zöld átmenet. A professzor kiemelt felszólalóként a közelmúltban már részt vett az MNB által szervezett szeptemberi Budapest Eurasia Forum 2022 rendezvényen, ahol megosztotta nézeteit a klímaváltozással és a fenntartható gazdasági átmenettel kapcsolatos globális kérdésekről.

A pénteki előadás nyitó akkordjaként Patai Mihály méltatta a neves előadót. Köszöntőjében Sachs professzort a globális ügyekre jelentős befolyással bíró személyként mutatta be, aki a fenntartható fejlődéstől kezdve a gazdaságpolitikai koordináción át segíti a döntéshozók munkáját a nemzetközi színtéren.

Előadása során Sachs professzor összegezte gondolatait a fenntarthatóság szerepéről a jelenlegi globális válságok közepette. Kiemelte: a központi bankok feladata is, hogy a világgazdaság fenntarthatósági fordulata megvalósulhasson. Kifejtette, hogy az átmenet kizárólag a nemzetek együttműködésén alapulhat. Rávilágított, hogy a 2020 eleje óta a reálgazdaságban jelentkező kínálati sokkokat a jegybakok nem tudják kezelni, hanem a likviditás és a pénzügyi stabilitás fenntartására képesek hatni. Ugyanakkor a klímaváltozás a nemzetközi színtéren olyan elsöprő gazdasági sokkot okozhat a jövőben, amelyek megoldásában a központi bankok igenis tudnak segíteni. A jegybankoknak kell megteremteni a fenntartható gazdaságra történő átállás alapjait, és felkészíteni a nemzetek pénzügyi rendszereit a zöld fordulatra és a fenntartható gazdaság finanszírozására. Kiemelte, hogy a karbonmentesítést csak nemzetközi összefogással lehet megoldani, a nemzetek ezt nem tudják külön-külön elérni. A hangsúlyt ezért nem a bezárkózásra és a gazdasági szeparációra, hanem a zöldenergia-hálózatok kiépítésére és a kölcsönösen előnyös kereskedelemre kell helyezni.

Jeffrey D. Sachs közgazdász professzor aktív szereplője a fenntarthatóságról szóló nemzetközi diskurzusnak és hosszú ideje tanácsadóként segíti több nemzetközi szervezet munkáját. Számos kutatási területen aktív, beleértve a klímaváltozást és a fenntarthatóságot, a mélyszegénység elleni küzdelmet, a gazdaságpolitikai reformokat, valamint a pandémia miatt kialakult válság kezelését. A Time Magazine 2005-ben a világ legbefolyásosabb emberei közé sorolta. Számos könyv szerzője, amelyek közül három felkerült a New York Times Bestseller listára. Legújabb könyve 2022 decemberében jelent meg Ethics in Action for Sustainable Development címmel.

MNB Kommunikáció

MNB Jeffrey D. Sachs előadás_00031.jpg