Az MNB vállalati konjunktúra indexe decemberben +14 ponton állt, ami 4 pontos növekedés az előző hónaphoz képest. A jelenlegi helyzet megítélésének mutatója továbbra is a kedvező konjunktúrát jelző pozitív tartományban tartózkodik (+7 pont), ami egyben a legmagasabb érték a felmérés 2020 decemberi kezdete óta. A várakozások mutatója is növekedett: az előző havi +17-ről +22 pontra, ami az elmúlt félév legmagasabb értéke. Az átlagos kapacitás-kihasználtság és bevételi szint rendre 1, illetve 4 százalékponttal növekedett az előző hónaphoz képest, mindkettő decemberben mutatta eddig a legmagasabb értéket a felmérés kezdete óta. A gazdaság újraindulását tükrözi, hogy a létszámnövelést tervezők aránya 17 százalékponttal meghaladta a leépítést tervezők arányát, és továbbra is viszonylag magas szinten (35 pont) áll a beruházási tervek mutatója is.

A jegybank alapfeladatainak ellátásához kiemelten fontosnak tartja a hazai vállalati szektor aktuális gazdasági helyzetének és jövőbeli várakozásainak nyomon követését. Ennek érdekében az MNB 2020 decemberétől havi gyakorisággal végez vállalati konjunktúrafelmérést a kereskedelmi bankok és a vállalati szektor érdekvédelmi szervezetei közvetítésével, amelynek segítségével az aggregált statisztikai adatoknál részletesebb és közvetlenebb visszajelzés kapható a gazdasági szereplők helyzetéről és kilátásairól. Az MNB vállalati konjunktúra indexe a jelenlegi helyzet és a várakozások megítélésének együttes figyelembevételével kerül kiszámításra, amely egy mutatóba sűrítve vizsgálja a hazai vállalati konjunktúra alakulását.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felmérésben közreműködőknek, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak a gazdasági folyamatok gyorsabb és mélyebb megismeréséhez!