Az MNB vállalati konjunktúra indexe februárban nem változott az előző hónaphoz képest, a mutató februárban továbbra is +15 ponton áll, ami a legmagasabb érték a felmérés 2020. decemberi kezdete óta. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt készített felmérésben a jelenlegi helyzet megítélésének indexe továbbra is a kedvező konjunktúrát jelző pozitív tartományban tartózkodott (+2 pont), és minimálisan növekedett az előző hónaphoz (+1 pont) képest. A várakozások mutatója az előző havi rekordmagas szintről (+30 pont) enyhén mérséklődött februárra (+29 pont). Az átlagos kapacitás-kihasználtság (94 százalék) és bevételi szint (100 százalék) nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdaság újraindulását tükrözi, hogy a februári válaszadók körében a létszámnövelést tervezők aránya 21 százalékponttal haladta meg a leépítést tervezőkét, valamint a felmérés kezdete óta tapasztalt legmagasabb szintjén (+47 pont) állt a beruházási tervek mutatója is.

A jegybank alapfeladatainak ellátásához kiemelten fontosnak tartja a hazai vállalati szektor aktuális gazdasági helyzetének és jövőbeli várakozásainak nyomon követését. Ennek érdekében az MNB 2020 decemberétől havi gyakorisággal végez vállalati konjunktúrafelmérést a kereskedelmi bankok és a vállalati szektor érdekvédelmi szervezetei közvetítésével, amelynek segítségével az aggregált statisztikai adatoknál részletesebb és közvetlenebb visszajelzés kapható a gazdasági szereplők helyzetéről és kilátásairól. Az MNB vállalati konjunktúra indexe a jelenlegi helyzet és a várakozások megítélésének együttes figyelembevételével kerül kiszámításra, amely egy mutatóba sűrítve vizsgálja a hazai vállalati konjunktúra alakulását.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felmérésben közreműködőknek, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak a gazdasági folyamatok gyorsabb és mélyebb megismeréséhez!