A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó mandátumával összhangban 2021. júliusában hirdette meg Zöld jegybanki eszköztár-stratégiáját, amelynek egyéves évfordulója kapcsán a jegybank tanulmánykötetet jelentet meg. Az elmúlt egy évben az MNB több célzott lépést tett a stratégiában lefektetett célok megvalósítása érdekében. A kötet összegzi ezen jegybanki lépéseket, elemzi azok működését és piaci hatásait, továbbá bemutatja a legfontosabb hazai és nemzetközi fejleményeket.

Az éghajlatváltozás és annak élővilágunkra, illetve közvetlen környezetünkre gyakorolt hatásai a világtörténelem egyik legnagyobb kihívása elé állítják az emberiséget. Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy ezek a folyamatok nemcsak a társadalmi és gazdasági életet érintik hátrányosan, de befolyással vannak az árstabilitásra, a pénzügyi stabilitásra és a fenntartható felzárkózásra, azaz a jegybank törvényben rögzített mandátumaira is. Mindezt felismerve – a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó mandátumával összhangban – a Magyar Nemzeti Bank 2021. július 6-án meghirdette Zöld jegybanki eszköztár-stratégiáját. A publikált stratégiai dokumentum a jegybanki eszköztár hosszútávú működését megalapozó, a környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyező keretrendszer, amely támpontot nyújt a klímavédelmi szempontok monetáris politikai gyakorlatba történő integrálásához.

Az elmúlt egy évben az MNB több célzott lépést tett a stratégiában lefektetett célok megvalósítása érdekében. A gyorsan népszerűvé váló NHP Zöld Otthon Program közvetlenül tudta ösztönözni a zöld lakáshitel-piacot, miközben a célzott jegybanki jelzáloglevél-vásárlási program segítségével megszületett zöld jelzáloglevél-piac közvetetten támogatja a hazai lakóingatlanállomány modernizálását. Az MNB további zöld kezdeményezései is hozzájárultak, hogy széles körben elterjedtek a vállalati zöld kötvények, valamint egyre fontosabb piaci instrumentummá váltak a zöld állampapírok. Eközben az MNB mind fedezetkezelési gyakorlatában, mind a klímakockázatokkal kapcsolatos közzétételeiben igyekezett élen járni és példát mutatni. A hazai zöld jegybanki aktivitás élénkülése amiatt is fontos, mivel jelentős fejlődés volt megfigyelhető a nemzetközi gyakorlatban és standardokban.

A Zöld jegybanki eszköztár-stratégia egyéves évfordulójának alkalmával megjelent tanulmánykötet összegzi a jegybanki lépéseket, elemzi azok működését és piaci hatásait, továbbá bemutatja a legfontosabb hazai és nemzetközi fejleményeket.