Budapest, 2022. október 27. Az MNB átfogó vizsgálata befejezéséig, de legföljebb négy hónapra felügyeleti biztost rendelt ki a mezőgazdasági biztosításokat kínáló Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületéhez. A biztos feladata a biztosító működtetése, valamint pénzügyi helyzetének felmérése. Ez az intézkedés is jelzi, hogy a jegybank jelenleg kiemelten tekinti át az aszálykárokkal kapcsolatos biztosítói kárrendezési gyakorlatokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított vizsgálat során tekinti át a Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületének működését. Ennek során vizsgálja az üzleti terveket és a biztosítóegyesület pénzügyi helyzetét is. Értékeli továbbá a biztosító kárelőleg-kifizetési gyakorlatát, e körben különösen azt, hogy az egyesület miképpen felelt meg az aszály-veszélyhelyzet nyomán kihirdetett kormányrendeletben megfogalmazott előírásoknak.

Az MNB eljárásában annak lezárásáig, de legfeljebb négy hónapra ideiglenes intézkedésként felügyeleti biztost rendelt ki a biztosítóegyesülethez. A felügyeleti biztosi feladatokat a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. látja el. A biztos a kirendelés időtartalma alatt átveszi a növénybiztosító egyesület igazgatóságának feladatkörét. Ennek keretében többek között – a jelentős aszálykárokkal összefüggésben beérkezett kárigények tükrében is – áttekinti az egyesület pénzügyi helyzetét, továbbá folyamatosan tájékoztatja a pénzügyi felügyeletet tevékenységéről.

Magyar Nemzeti Bank