Budapest, 2022. november 8. Az MNB felügyeleti vizsgálata során 32 millió forint bírságot szabott ki a Polgári Bankra többek között vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, értékvesztés számítási, informatikai, adatszolgáltatási, illetve betétbiztosítási hiányosságok miatt és kötelezte a hitelintézetet a jogsértések megszüntetésére. A feltárt problémák nem hordoznak rendszerszintű kockázatot, ugyanakkor mielőbbi kijavításuk elengedhetetlen a Bank prudens működése szempontjából.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot folytatott 2019. március 31. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakra vonatkozóan a Polgári Bank Zrt.-nél (Bank), melynek során különösen a vállalatirányítás és a hitelkockázatok kezelése területén azonosított hiányosságokat.

A vizsgálat szinte minden vizsgált témakörben megállapított olyan jogszabálysértéseket, hibákat, amelyek a Bank megfelelő szintű erőforrásainak – megfelelő számú és szakmailag képzett munkatárs – hiányára vezethetők vissza. Ilyennek minősült többek között a szabályzatok felülvizsgálatának, a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok határidőre történő megszüntetésének, illetve az ügyfelek, ügyletek éves rendszerességű, megfelelő mélységű és tartalmú átfogó felülvizsgálatának elmaradása.

A jegybank jelentős hiányosságokat tárt fel a vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban a Bank belső védelmi vonalai, ezen belül a megfelelőség biztosítási funkció és a belső ellenőrzési funkció területén.  Nem volt teljeskörű a belső ellenőrzés folyamatainak kidolgozása és a belső ellenőri vizsgálatok nyomonkövethetősége, emellett hiányos volt a Bank javadalmazási politikája, illetve a belső kontroll környezetében az összeférhetetlenség vizsgálatának kezelése, valamint hiányosságok merültek fel az alkalmazott csalásmegelőzési rendszer működése során is.

A hitelezési kockázatok kapcsán a jegybank megállapította, hogy nem volt megfelelő a hitelbírálati folyamat szabályozása és nyilvántartása. További hiányosságok merültek fel az ügyfélcsoportok és ügyfélminősítések felülvizsgálata, a nagykockázat-vállalások meghatározása, a KHR adattovábbítás kezelése, a monitoring folyamat működése és a fedezetkezelés terén.

Az MNB eljárása során hibákat azonosított az értékvesztés modell módszertana kapcsán, továbbá megállapította, hogy hibásan, illetve hiányosan teljesültek egyes felügyeleti adatszolgáltatások.  

A betétbiztosítás terén az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek adatnyilvántartása sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában (a jogsértésekhez igazodó teljesítési határidő kitűzésével) kötelezte a Polgári Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg és erről számoljon be a jegybanknak. A jogsértések miatt az MNB összességében 32 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a vizsgálat során feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását, továbbá azt, hogy több hiányosság huzamosabb ideig fennállt. Enyhítő körülménynek számított a Bank alacsony piaci részesedése, valamint az is, hogy a hitelintézet számos problémát már a vizsgálat során kijavított és együttműködő magatartást tanúsított.

Magyar Nemzeti Bank