Budapest, 2022. december 12. – Az MNB hét pénzügyi vállalkozásnál a kézizálog-hitelezési tevékenységet áttekintő témavizsgálata során mindegyik piaci szereplőnél talált – egyes esetekben jelentős súlyú – hiányosságokat többek között a hitelek THM-számítására, illetve annak felső korlátjának alkalmazására vonatkozóan. A jegybank összességében 55,2 millió forint bírságot szabott ki, s kötelezte a társaságokat a hibák kijavítására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot végzett a BÁV Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél, a Zálog és Hitel Zrt.-nél, a Vajda Zálog Zrt.-nél, a Perun Zrt.-nél, az Uránia Zrt.-nél, az Unifinanz Zrt.-nél és a Corner Záloghitel Zrt.-nél 2019. január 1-től a vizsgálat lezárásának napjáig terjedő időszakot áttekintve. Az ellenőrzési eljárás célja többek között az volt, hogy megállapítsa, a pénzügyi vállalkozások tevékenysége fogyasztóvédelmi és prudenciális szempontból megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, kiemelten a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló rendeletnek, illetve a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló törvénynek.

A vizsgálat feltárta, hogy egyik társaság sem tartotta be maradéktalanul a jogszabályi előírásokat a THM értékének meghatározása és annak felső korlátja alkalmazása során. Ennek következtében számos lakossági ügyfelüknek a THM felső korlátját meghaladó hiteldíjjal nyújtottak kézizálog-kölcsönt. Az érintett fogyasztók nem kaptak pontos tájékoztatást a zálogkölcsön igénybevétele esetén őket terhelő fizetési kötelezettségekről, továbbá rejtve maradt előttük az is, hogy a jogszabályban rögzített felső mértéket meghaladó mértékű THM mellett vették igénybe a pénzügyi szolgáltatást.

A társaságok ezen gyakorlata veszélyezteti a fogyasztók vagyoni, gazdasági érdekeit, hiszen ők a THM ismeretében hozhatnak megalapozott – vagyoni helyzetüknek és anyagi teherbírási képességüknek megfelelő – döntést a számukra anyagi teherrel járó zálogkölcsön-szerződések megkötése előtt. Így tehát a jogszabályba ütköző módon kiszámított THM értékkel a társaságok nemcsak jogszabályba ütköző árazást alkalmaztak, hanem megsértették a fogyasztók azon jogát is, hogy megfelelő módon összehasonlíthassák az adott terméket egy – a piacon elérhető – másik hasonló konstrukcióval.

A jegybank további kisebb súlyú, nem rendszerszintű hibákat is feltárt az eljárása során. Több társaság például nem rendelkezett a tevékenységéhez a jogszabályok által előírt megfelelő vagyonbiztosítással. A vizsgálat emellett három társaság esetében a belső ellenőrzés területén is azonosított problémákat (például a belső ellenőr alkalmazása, belső ellenőri jelentések elfogadása kapcsán), míg négy pénzügyi vállalkozásnál a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatás terén tárt fel hiányosságokat.

A jegybank mindezek nyomán a 7 pénzügyi vállalkozás számára összesen 7,5 millió forint felügyeleti és 47,7 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki ma közzétett határozataiban. A bírságösszegek meghatározása során az MNB súlyosbító tényezőként vette figyelembe, hogy a feltárt hiányosságok jelentős számú fogyasztót érintettek. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a pénzügyi vállalkozások folyamatosan teljesítik a feltárt hibák kijavítását célzó intézkedéseket, kötelezéseket.

A jegybank – nem csak a karácsonyi időszakban, de az év egésze során – a jövőben is határozottan, következetesen és szigorúan lép fel az általa feltárt minden olyan magatartással szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzők ügyfeleinek érdekeit.

Magyar Nemzeti Bank

Határozatok

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-295/2022. számú határozata a CORNER ZÁLOGHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-334/2022. számú határozata a VAJDA ZÁLOG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-296/2022. számú határozata a Zálog és Hitel Zártkörűen Működő Pénzügyi Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-291/2022. számú határozata az URÁNIA ZÁLOGHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-290/2022. számú határozata a PERUN Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-289/2022. számú határozata a BÁV Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-293/2022. számú határozata az UNIFINANZ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára témavizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása tárgyában