Budapest, 2022. október 25. - A Magyar Nemzeti Bank a Költségvetési Jelentés kiadványsorozaton keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot a Költségvetési Tanács működéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő munka főbb eredményeiről. A ma publikált kiadvány célja, hogy bemutassa a 2021. évi államháztartási folyamatokat, a 2022. évi költségvetés várható alakulását az első nyolc hónapban rendelkezésre álló költségvetési adatok és az MNB szeptemberi Inflációs jelentéséhez készült előrejelzése alapján. Mindezek figyelembevételével értékeljük a költségvetési egyenlegre és az államadósságra vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályoknak történő 2021. évi tényleges, valamint 2022. évi várható megfelelést.

A magyar államháztartás helyzetét a 2021-es és 2022-es költségvetési években jelentősen befolyásolják a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok. 2020 után 2021-ben is a koronavírus hatásainak enyhítése, valamint a gazdaság védelme és újraindítása kötött le jelentős költségvetési forrásokat. Ezt követően 2022-ben a világgazdasági ellátási láncokban tapasztalható szakadások, majd az orosz-ukrán háború és a kapcsolódó szankciók érintették kedvezőtlenül a gazdaságot, és azon keresztül a költségvetés helyzetét. Emellett az energiaárak kiugró emelkedése az idei évben meghatározó befolyással bír a gazdasági és költségvetési folyamatokra. A költségvetési stabilizáció érdekében a Kormány 2022 májusában átfogó konszolidációs lépéseket jelentett be, amelyek hangsúlyos része az extraprofitra kivetett adók alkalmazása, illetve a költségvetési kiadások érdemi visszafogása.

Prognózisunk szerint a 2022. évi kormányzati hiánycél teljesülhet, ugyanis a magas adóbevételek és a hiánycsökkentő intézkedések ellensúlyozzák az elsősorban az energiaárak emelkedéséből fakadó többletkiadásokat. A GDP-arányos bruttó államadósság a 2020. év végi 79,3 százalékról 76,8 százalékra mérséklődött 2021 végére, és a csökkenő költségvetési hiány, valamint a 10 százalékot meghaladó nominális GDP növekedés következtében előrejelzésünk szerint folytatódik a GDP-arányos bruttó államadósság mérséklődése az idei év végén is. A várható költségvetési folyamatok a releváns mentesítési záradékok alkalmazása mellett összhangban vannak az államháztartás egyenlegére és az államadóságra vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokkal.