Budapest, 2022. január 31. – A befektető gazdasági társaságoknak és természetes személyeknek – az eddigi 0,2 százalékos mérték helyett – ismételten minden olyan nettó short pozíciót jelenteniük kell, amely eléri vagy meghaladja a befektetés kapcsán érintett tőzsdei társaság kibocsátott részvényállományának 0,1 százalékát.

Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben fogadta el a short (az alapul szolgáló pénzügyi eszköz árcsökkenésére számító) ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekről rendelkező uniós SSR rendelet 5. cikkében meghatározott bejelentési küszöb 0,2 százalékról 0,1 százalékra való csökkentését. Az új bejelentési küszöbre vonatkozó rendelkezés idén január 31-től hatályos.

A korábbi rendszer szerinti bejelentési küszöböt utoljára január 28-án lehetett alkalmazni (s az ahhoz kötődő bejelentéseket a következő kereskedési napon 15.30-ig szükséges megtenni a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB). Január 31-től a pozícióbirtokosnak már azt kell bejelenteni, ha a részvényekben fennálló nettó short pozíciójuk eléri vagy meghaladja a 0,1 százalékot. Egyúttal minden további 0,1 százalékos (első tizedesjegynyi) módosulás bejelentésköteles.

Az átálláshoz kapcsolódva február 1-jén 15.30-ig kell jelezni az MNB-nek, hogy ha ugyan az érintettek január 28-án a nap végén nem rendelkeztek 0,2 százalékot elérő/meghaladó nettó short pozícióval, de január 31-én nap végére a nettó short pozíciójuk eléri/meghaladja a 0,1 százalékot; illetve azt, ha január 28-án a nap végén volt 0,2 százalékot elérő/meghaladó nettó short pozíciójuk, és január 31-én a nap végére a nettó short pozíciójuk akár a 0,2 százalékos, akár a 0,1 százalékos küszöb alá megy, illetve első tizedesjegye felfelé vagy lefelé megváltozik.

Annak eldöntéséhez, hogy a pozícióbirtokosok nettó short pozícióit szükséges-e jelenteni az új szabályozás hatálybalépésekor, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által közzétett közlemény nyújt segítséget. Ez egy táblázatban példálózó jelleggel szemlélteti a jelentésköteles nettó short pozíciókat.

A bejelentési küszöbérték egyaránt vonatkozik a természetes és a jogi személyekre. A bejelentés alapján az MNB figyelemmel kíséri, s szükség esetén kivizsgálja a rendellenes piacot eredményező short ügyleteket.

Mint emlékezetes, 2020. március 16-án a járványhelyzet kialakulását követően az ESMA ideiglenes intézkedéssel már leszállította 0,2-ről 0,1 százalékra a nettó short pozíciók bejelentési küszöbét, ezzel egyidejűleg napi jelentéstételi rendszert is bevezetve. Az ESMA ezután háromszor – 2020 júniusában, szeptemberében és decemberében – hosszabbította meg ezen ideiglenes intézkedését. Tavaly májusban ugyan lejárt az intézkedés hatálya, ám az ESMA májusban javaslatot tett az Európai Bizottság számára, hogy az SSR-rendeletben állandó jelleggel 0,1 százalékra módosítsa a bejelentési küszöböt.

Magyar Nemzeti Bank