2022. szeptember 15. Az MNB Zöld programja keretében kutatási-módszertani projektet indított a biodiverzitás csökkenéséből adódó pénzügyi kockázatok felmérésére, illetve az ezek kezelésére szolgáló pénzügyi felügyeleti módszertanok kialakítására. A közel kétéves együttműködést a Technikai Támogatási Eszköz (TSI) révén az Európai Unió finanszírozza, az OECD pedig megvalósítási tanácsadó partnerként vesz részt a végrehajtási folyamatban együttműködve az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Főigazgatóságával (DG Reform).

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) sikeresen pályázott az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogatói Főigazgatósága (DG REFORM) által koordinált technikai támogatásra a magyar pénzügyi rendszerben fellelhető, a biodiverzitás csökkenéséből eredő pénzügyi kockázatok feltérképezése érdekében, illetve, hogy a felügyeleti keretrendszer kialakításával értékelje azokat.

Ennek eredményeként az Európai Unió pénzügyi támogatásával és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) megvalósítási tanácsadói partnerségével, valamint a DG REFORM-mal együttműködve egy közel kétéves projekt indul el a végrehajtási folyamat során. A projekt keretében többek között a biodiverzitással kapcsolatos pénzügyi kockázatok felmérésére szolgáló felügyeleti keretrendszert dolgozzák ki, beleértve a fizikai és átállási kockázatok transzmissziós csatornáit is, ami hozzájárul az MNB és a Magyarországon lakossági tevékenységet folytató bankok tudatosságának növeléséhez az e kockázatoknak való kitettséggel, hatásaikkal és az annak való kiszolgáltatottsággal kapcsolatban.

A projekt nyitórendezvényét és szakmai egyeztetését a minisztériumok, a Magyar Tudományos Akadémia, a kereskedelmi bankok, a civil szervezetek, a DG REFORM, az OECD, illetve az MNB képviselőivel 2022. szeptember 6-án tartották meg az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum épületében.

A biodiverzitás csökkenésének felgyorsulása nagy kockázatot jelent a gazdaságra és a pénzügyi szektorra is. E hatások mérése ugyanakkor jóval bonyolultabb, mint az éghajlatváltozásból eredő kockázatoké. A biodiverzitás csökkenésével kapcsolatos, a pénzügyi ágazatot érintő kockázatokról jelenleg még világszerte kevés, ám egyre bővülő ismeret áll rendelkezésre. Mindez a piacokon pontatlan árazáshoz, a tőke nem megfelelő elosztásához, és összességében az ezeknek a kockázatoknak való fokozott kitettséghez vezet, amelyekből eredő veszteségek veszélyeztetik a társadalmi jólétet. Ezért a döntéshozóknak, a pénzügyi felügyeleteknek és a jegybankoknak a mainál alaposabban kell felmérniük az e kockázatokkal kapcsolatos hatásokat és sebezhetőségi pontokat, valamint ezek kezelésének lehetséges módjait.

A projekthez kapcsolódóan 2022 decemberében Montreálban, az ENSZ Biodiverzitási konferenciáján (COP15) találkoznak a Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) érintettjei, hogy megállapodjanak a 2020 utáni globális biodiverzitási keretrendszerről. A biodiverzitás megőrzésére és fenntartható használatára vonatkozó nemzetközi konszenzus várhatóan növelni fogja a pénzügyi intézményekre nehezedő nyomást arra vonatkozóan, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe belső kockázatkezelési folyamataik során, és csökkentsék vagy szüntessék meg a káros gyakorlatokat.

A program elindítása egyúttal azt is jelenti, hogy az MNB a világszerte tapasztalható jelenlegi magas inflációs környezet, illetve a negatív gazdasági hatások időszakában is folytatja a 2019-ben megkezdett zöld programját.

Európai Bizottság
Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezet
Magyar Nemzeti Bank