Budapest, 2023. szeptember 20. Az MNB visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel-és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. Az intézkedés oka többek között, hogy a pénzügyi vállalkozás – az MNB többszöri felhívása ellenére – immár több mint két éve folyamatosan nem vagy késve tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének és figyelmen kívül hagyta a korábbi felügyeleti felhívásokban, határozatokban foglalt felügyeleti előírásokat, kötelezéseket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel-és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység – faktoring üzletági korlátozással történő – végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét. A jegybank a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően - a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft-t jelölte ki.

Mint a jegybank megállapította, a pénzügyi vállalkozás jelentős késedelemmel, az erre kötelező határozatban megjelölt határidőhöz képest is késve és csak részben tett eleget törzsadat-bejelentési kötelezettségének az MNB felé.

A faktorcég késedelmesen küldte meg az MNB számára a 2021. évre vonatkozó pénzmosási, illetve auditált éves jelentését is, több negyedéves adatszolgáltatását pedig ugyancsak a jogszabályban előírt adatszolgáltatási határidőn túl teljesített. A 2023. I. és II. negyedévre vonatkozó jelentési és a kapcsolódó adatszolgáltatási, valamint a 2022. évre vonatkozó auditált jelentési kötelezettségének nem tett eleget. A Global Faktor Zrt. működésére vonatkozó tartós, immár évek óta fennálló folyamatos adathiány egyrészt jelentős működési kockázatot hordozott magában, másrészt akadályozta az MNB felügyelési tevékenységének ellátását.

A pénzügyi vállakozás emellett számos alkalommal nem teljesítette a jegybank korábbi határozataiban foglalt felügyeleti kötelezéseket, előírásokat, annak ellenére, hogy az MNB korábbi intézkedése során kifejezetten felhívta a figyelmét arra, hogy a jogsértő magatartás folytatása esetén további súlyosabb szankciót – végső esetben akár a tevékenységi engedély visszavonását – is alkalmazhat.

Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy a pénzügyi vállalkozás érdemben nem működik együtt, nem jogkövető, illetve nem tanúsít az üzletileg megbízható (prudens) működéshez szükséges, a szabályozott piacokon működő pénzügyi intézménytől elvárható ésszerű és a szakma szabályai szerint egyaránt elvárható magatartást és gondosságot.

A Global Faktor Zrt. tevékenységi engedélye visszavonásának a társaság – utolsó beküldött adatszolgáltatása alapján megállapított – csekény piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra. A társasággal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.

Magyar Nemzeti Bank