Budapest, 2023. augusztus 30. –  Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti székhelyű Car Service Partner Kft.-nek és a prágai székhelyű Car Service Partner s.r.o.-nak, hogy Magyarországon jogosulatlanul, üzletszerűen hitelt és pénzkölcsönt nyújtsanak. A jegybank a társaságokkal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat, a gyanú szerint ugyanis a társaságok több száz magánszemélynek és cégnek is nyújthattak kölcsönt kamat fejében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű Car Service Partner Kft. és a prágai székhelyű Car Service Partner s.r.o. tevékenységének áttekintésére. A cél annak megállapítása, hogy a társaságok végeznek-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint jegybanki engedélyhez kötött – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A rendelkezésre álló adatok szerint a társaságok a velük kapcsolatba került természetes és jogi személyek részére 2021 márciusát követően együttesen több mint 300 esetben több száz millió forintot meghaladó értékben nyújthattak kölcsönt. A Car Service Partner s.r.o. és a Car Service Partner Kft. használt személygépjárműveket vásárolnak természetes, illetve jogi személyektől, jellemzően a gépjármű piaci értéke alatti vételáron. A megvásárolt gépjárművet aztán a tulajdonossá váló társaságok a korábbi eladó részére – mint üzembentartónak – használatra visszaadják. Ezzel egyidejűleg a megvásárolt gépjárműre a korábbi eladó javára határozatlan időtartamra visszavásárlási jogot kötnek ki és garantálják, hogy a társaságok a gépjárművet harmadik személy részére nem adják el, illetve nem terhelik meg.

A Car Service Partner s.r.o. és a Car Service Partner Kft. mindezek ellenértékeként havonta – jellemzően a személygépjármű becsült értéke kb. 5-10 százalékának megfelelő – „foglalási díjat” kér. Az MNB gyanúja szerint a „foglalási díj” valójában az eladóknak kölcsönként átadott pénz használatáért felszámított kamat funkcióját tölti be. Az eddigi adatok szerint ugyanis az MNB-nek oka van feltételezni, hogy a vizsgált társaságok valós gazdasági célja nem a gépjárművek tulajdonának megszerzése, hanem a szolgáltatásukat igénybe vevő természetes és jogi személyek finanszírozása, azaz ténylegesen kamat fejében hitel és pénzkölcsön nyújtása. A gépjármű ebben a konstrukcióban – a vizsgált társaságok által végzett finanszírozási tevékenység kockázatának csökkentése érdekében – egyfajta fedezetként szolgál.

A jogszabály szerint üzletszerű pénzügyi – így hitel és pénzkölcsönnyújtási – tevékenységet kizárólag jegybanki engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény végezhet. Az MNB nyilvántartásaiban azonban a Car Service Partner s.r.o. és a Car Service Partner Kft. nem szerepel, így jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére Magyarországon nem jogosultak.

Ma közzétett végzésében így a jegybank ügyfélvédelmi okokból a piacfelügyeleti eljárás alá vont társaságoknak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. A most közzétett végzés semmilyen formában nem érinti a társaságok által már megkötött szerződésekhez kötődő teljesítési kötelezettséget. Ezen túlmenően azonban az MNB végzése értelmében a vizsgált tevékenységükkel – ideértve annak az interneten vagy más módon történő ismertetését, hirdetését – az MNB vizsgálatának lezárultáig azonnali hatállyal fel kell hagyniuk. Eddigi gyakorlatával összhangban az MNB már korábban közzétette a Car Service Partner s.r.o.-ra és a Car Service Partner Kft.-re vonatkozóan az ügyfeleknek szóló felhívását honlapjának Figyelmeztetések menüpontjában. Piacfelügyeleti eljárását lezáró döntését az MNB honlapján nyilvánosan közzéteszi.

Az MNB ismételten felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek.

Magyar Nemzeti Bank