Budapest, 2023. június 26. – Az MNB tízmillió forintos felügyeleti bírságot szabott ki az Union Biztosítóra, illetve kötelezte kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifájának újbóli meghirdetésére. A júliustól alkalmazandó díjtarifa alapján a biztosító ötnél több gépjármű esetén a nem természetes személy ügyfeleinek egyedi szerződésekként nem, csak flottás kötvénnyel teszi lehetővé a kgfb megkötését, amely megoldás jogszabálysértő.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelése során ellenőrizte az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (Union) 2023. július 1-étől kezdődő kockázatviselésekre vonatkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáját.

A jegybank ennek során megállapította, hogy a díjtarifa bevezető, általános rendelkezései olyan kikötést tartalmaznak, amely szerint egy jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég üzemben tartó részéről azonos kockázatviselési kezdetre, öt gépjárművet meghaladó járműcsoportnál a kgfb szerződés kizárólag flottaszerződésként köthető meg. A kifogásolt kikötés alapján az egyedi kgfb szerződés megkötését célzó ajánlatok a biztosító részéről – a díjtarifától való eltérésre hivatkozással – elutasíthatóvá válnának.

A kgfb-t nyújtó biztosítók azonban nem korlátozhatják az üzembentartó törvény általi szerződéskötési lehetőségeit, s nem szűkíthetik saját ajánlatbefogadási és szerződéskötési kötelezettségüket sem. Szerződési feltételeikben (díjtarifa-hirdetésükben) nem teremthetnek lehetőséget arra, hogy egyedi szerződésekre irányuló ajánlatok adott csoportját ne fogadják be, elvárva, hogy az üzemben tartók azokat flottaszerződési ajánlatként nyújtsák be.

A jogszabály ugyanis lehetőséget biztosít az ügyfél számára egyedi kgfb szerződések megkötésére akkor is, ha az általa biztosítandó gépjárművek csoportja megfelel a gépjárműflotta törvényi definíciójának. Az üzemben tartónak a kétféle – egyedi vagy flotta- – szerződés közötti választásához pedig olyan lényeges következmények is fűződnek, mint például, hogy a biztosított gépjárművek részt vesznek-e a bónusz-málusz rendszerben, avagy sem, miután csak az egyedi szerződések kerülnek besorolásra és nyilvántartásra a rendszerben.

Az MNB a feltárt jogsértés miatt 10 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki az Union biztosítóra, kötelezte a jogsértő kikötés törlésére és a kgfb-díjtarifa újbóli meghirdetésére. A bírságösszeg mértékénél súlyosító körülménynek minősült, hogy a biztosító a meghirdetett díjtarifa útján a kgfb kapcsán hangsúlyos ajánlatbefogadási kötelezettsége szűkítésére teremtett – nem jogszerű – lehetőséget. Az MNB a szankció kapcsán figyelembe vette az Union jelentős szerepét is a kgfb piacon.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat